ITAB OM JSC:S SJÄLVBETJÄNINGSPORTAL

Kraftigt minskade ledtider

Scenario
Vi har cirka 2000 IT-användare i koncernen globalt vilket innebär att vi ofta behöver lägga till och ta bort användarkonton i systemet. Vi har en slimmad IT-organisation, och hantering av användarkonton har varit tidsödande.

Lösning
JSC satte upp en självbetjäningsportal kopplad till Azure Automation. Via ett användarvänligt beställningsformulär skapas ett användarkonto omedelbart, så att nya medarbetare direkt får tillgång till allt de behöver för att börja arbeta i våra system.

Effekt
Vi minskar kraftigt ledtider och minimerar onödig administration vilket ger tid över till vår kärnverksamhet. Även kvaliteten har säkerställts i och med att alla användarkonton skapas på samma sätt.

Fler röster om JSC:s tjänster

51404~|jsc-ikoner~|jsc-27~|

Modern Samarbetsplattform

51404~|jsc-ikoner~|jsc-20~|

Koll 365 Verksamhetsappar

51404~|jsc-ikoner~|jsc-19~|

Kundanpassade lösningar

51404~|jsc-ikoner~|jsc-22~|

Digital PT

51404~|jsc-ikoner~|jsc-24~|

Digital PT för team

51404~|jsc-ikoner~|jsc-25~|

Upplevelserum