Niklas Swanberg tar över stafettpinnen från Pelle Adelsfield, som gick in i rollen som VD under hösten 2018.

Sedan Pelle Adelsfield gick in i rollen som VD under hösten 2018 har han under en övergångsperiod även behållit rollen som försäljningsansvarig på JSC. Nu lämnar han över säljansvaret till en riktig JSC-veteran, nämligen Niklas Swanberg.
– Jag gick in i JSC för sexton år sedan och arbetade till en början helt och hållet med de rent tekniska bitarna. Över tid har min vardag gått över till att handla alltmer om försäljning, vilket jag tycker är väldigt roligt. Nu har vi otroligt många spännande saker på gång och jag ser fram emot att axla ett övergripande ansvar för försäljningen på JSC, säger Niklas.

Sedan 2012 är Swanberg även delägare i bolaget och utgör en av de allra första som anställdes på JSC. Företaget har gjort en enorm resa och har idag 60 anställda och en omsättning på cirka 100 miljoner kronor. VD Pelle Adelsfield är övertygad om att han lämnar över det fortsatta försäljningsansvaret i trygga händer.
– Niklas har med sin långa och breda erfarenhet i företaget skapat sig såväl en god helhetssyn som expertkunskap, vilket kommer att vara mycket värdefullt när vi tar JSC mot nya mål. Vi befinner oss just nu i en högintressant utvecklingsfas, säger Pelle.

Niklas Swanberg går in i tjänsten när i ett läge där JSC arbetar aktivt med lansering av flera nya tjänster på marknaden.

51404~|jsc-ikoner~|jsc-27~|

Modern Samarbetsplattform

51404~|jsc-ikoner~|jsc-20~|

Koll 365 Verksamhetsappar

51404~|jsc-ikoner~|jsc-19~|

Kundanpassade lösningar

51404~|jsc-ikoner~|jsc-22~|

Digital PT

51404~|jsc-ikoner~|jsc-24~|

Digital PT för team

51404~|jsc-ikoner~|jsc-25~|

Upplevelserum