Ingen går fri från den frustration det digitala arbetslivet stundom innebär. Vi letar efter filer, stressas av tusentals aviseringar och sliter vårt hår över krångliga moment som borde kunna göras smidigare. I detta webinar går vi igenom några av de vanligaste irritations- och stressmomenten man upplever i det digitala arbetslivet – och kommer med konkreta tips för att avhjälpa dem. Vår Digitala PT Rebecca Jernberg delar med sig av vanligt återkommande frågeställningar och besvarar dem i detta webinar som förhoppningsvis ska sänka ditt blodtryck en aning.

Datum: Torsdag 3 juni
Tid: Kl. 10-11
Plats: Vid din dator, där du behagar
Pris: Kostnadsfritt

Anmäl dig:

 

51404~|jsc-ikoner~|jsc-27~|

Modern Samarbetsplattform

51404~|jsc-ikoner~|jsc-20~|

Koll 365 Verksamhetsappar

51404~|jsc-ikoner~|jsc-19~|

Kundanpassade lösningar

51404~|jsc-ikoner~|jsc-22~|

Digital PT

51404~|jsc-ikoner~|jsc-24~|

Digital PT för team

51404~|jsc-ikoner~|jsc-25~|

Upplevelserum