Ingen går fri från den frustration det digitala arbetslivet stundom innebär. Vi letar efter filer, stressas av tusentals aviseringar och sliter vårt hår över krångliga moment som borde kunna göras smidigare. I detta webinar går vi igenom några av de vanligaste irritations- och stressmomenten man upplever i det digitala arbetslivet – och kommer med konkreta tips för att avhjälpa dem. Vår Digitala PT Rebecca Jernberg delar med sig av vanligt återkommande frågeställningar och besvarar dem i detta webinar som förhoppningsvis ska sänka ditt blodtryck en aning.

Datum: Torsdag 3 juni
Tid: Kl. 10-11
Plats: Vid din dator, där du behagar
Pris: Kostnadsfritt

Anmäl dig:

 

Säkerhet

Licenser & hårdvara

Utbildningar

Modern Samarbetsplattform

Koll 365 Verksamhetsappar

Kundanpassade lösningar

Utbildningar

Digital PT

Digital PT för team

Upplevelserum

Utbildningar