Välkommen till en snabbkurs i verktyget OneDrive!

OneDrive är ett program som vi använder för att lagra våra egna filer. Vi blir enhetsoberoende vilket innebär att vi kommer åt filer som ligger i OneDrive från vilken enhet som helst. Det finns också möjlighet till samarbete genom att dela ut åtkomst till de egna filerna, vilket gör att vi kan arbeta i filerna samtidigt. Vi skapar kort och gott en enklare filhantering. OneDrive finns även som app på mobilen.

Utbildningsmål
Målet med utbildningen är att du ska få en förståelse kring fördelarna med att spara filer i OneDrive samt skapa en enklare filhantering.

Agenda:

  • Genomgång av OneDrive och hur det praktiskt fungerar
  • Genomgång av hur man kommer åt och arbetar med filer från både sin lokala dator och hur synkning fungerar
  • Hur man kan dela filer från OneDrive
  • Mobil åtkomst till OneDrive
  • Frågor

För vem?
Utbildningen är till för dig som idag hanterar filer i någon form och vill underlätta samarbetet i organisationen. Inga förkunskaper krävs.

Datum: 26 april
Tid: Kl. 10.00-11.00
Kostnad: 995 kr/person exkl moms
Plats: Vid din dator, online
Utbildningsledare: Josefine Wixengård, josefine.wixengard@jsc.se

Anmälan:

OBS. Anmälan är bindande och kommer att debiteras om avbokning ej sker före utbildningstillfället. 

Säkerhet

Licenser & hårdvara

Utbildningar

Modern Samarbetsplattform

Koll 365 Verksamhetsappar

Kundanpassade lösningar

Utbildningar

Digital PT

Digital PT för team

Upplevelserum

Utbildningar