Trivselhus

Attraktivare arbetsplats med aktivitetsbaserat kontor

Mer motiverade medarbetare

Scenario

Vi skulle flytta till nya lokaler i Stockholm och ville skapa en inspirerande arbetsplats för såväl våra medarbetare som för våra kunder och ta ett kliv in mot ett modernare arbetsliv.

 

Lösning

JSC, som själva gjort resan till en aktivitetsbaserad arbetsplats, var involverade i stora delar av processen och bidrog till att utforma data- och elinstallationen, placering av portar, skrivare, trådlösa accesspunkter – allt för att understödja en attraktiv arbetsplats. Vi gav dem stor frihet att utrusta vår arbetsplats utifrån sina egna erfarenheter.

 

Effekt

Vi har nu ett modernt, aktivitetsbaserat kontor som är väldigt inspirerande för våra anställda och som har stor effekt när vi bjuder in kunder för inspiration. Detta har lett till nöjdare och mer motiverade medarbetare, effektivare arbetssätt och ett bättre utnyttjande av lokalerna.