VÅRT NYA ARBETSLIV

Det nya arbetslivet handlar om att anpassa vårt sätt att
jobba och nyttja möjligheterna med dagens teknik.

Det Nya Arbetslivet handlar om vår förändrade livsstil där tekniken möjliggör helt nya arbetssätt. Vi måste inse att vår privata situation är väldigt annorlunda jämfört med för tio år sedan. Vi kan med hjälp av tekniken arbeta oavsett tid, rum och plats vilket underlättar när vi försöker få ihop livspusslet. Arbetsliv och privatliv är ett liv och vi kan chatta/smsa vår familj eller maila en vän under arbetstid, likväl som du kan svara en kollega på ett mail efter ordinarie arbetstid. I Det Nya Arbetslivet är individen i fokus och vilka värderingar som finns på arbetsplatsen spelar allt större roll för vilka företag som blir framgångsrika genom engagerade och nöjda medarbetare.

För att vara redo att möta behoven hos nutidens medarbetare behöver vi ta hänsyn till:


Människa

Om vi mår bra, presterar vi bättre. Kropp och själ, privatliv och arbetsliv, varför och därför – allt hänger ihop i individens kosmos. Ambition och attraktion måste få flöda spritt språngande fritt. Och livspusslet vara lätt att lägga. En friskvårdstimme hit eller dit är bra; men vi vördar varje timme.


Plats

Sweet spot– det magiska ögonblicket när allt matchas perfekt och vi skapar utan ansträngning. Det aktivitetsbaserade kontoret gör dessa ögonblick till ramsor av sammanhang. Lätta att fånga upp, lätta att haka på – i mötet med kollegor eller i koncentrerad ensamhet. Sitta, ligga eller stå – bejaka behov!


Teknik

Den nya tekniken gör att vi kan sätta oss över tid och rum. Kollegor och kunder är tillgängliga när och var som helst i princip. Men tekniken gör oss inte till övermänniskor; den ska underlätta och stötta; programmera om vardagen och låta flexibiliteten flytta in precis där vi behöver.

img1
img1


 

”Det vi gör här och nu kommer ha stor betydelse för hur vi uppfattas om 5-10 år. Vem och vilka vi attraherar av både kunder och medarbetare”

Vi byggde färgstark kraftstation som gör upp med det statiska kontoret.

Många företag bygger nya lokaler för att manifestera uppnådd framgång och lönsamhet. Vi på JSC gör tvärt om. 2015 flyttade vi in i vårt eget ”kulturhus”, med målet att sätta färg och fart på vår framtid, bryta upp invanda arbetsmönster och stödja nya. I mer än tre år hade alla medarbetare på olika sätt varit inblandade i processen att hitta effektivare och mer stimulerande sätt att mötas och arbeta – enskilt och i grupp. När spaden sattes i jorden var det inte ett byggprojekt som startade. Det var en förändringsprocess som blev mer handfast.

 

 

Vad är då hemligheten med byggnaden som är både kraftstation och kulturhus – vad finns i dess innersta rum?

– Vi kallar det ett aktivitetsbaserat kontor, säger Petter Jacobs, en av JSC:s delägare. Lokalerna ska stödja sättet vi jobbar på, vilket kanske låter självklart.

– Men vi har grundligt analyserat, när och hur vi jobbar bäst, och varför? Detta har alla mer eller mindre fått tänja och dra i under tre år för att vi ska få ett relevant byggunderlag.


– Undersökningar visar generellt att det är väldigt få som säger att de är som mest effektiva när de sitter på sin statiska arbetsplats, utan någon helt annanstans. Därför har vi i många år uppmuntrat medarbetare att t.ex jobba hemifrån och bortifrån när det är möjligt.

– Det är dags att förändra arbetsplatsen i grunden och stödja informella möten och behov av total avskildhet. Eller bara kunna lägga upp fötterna i en skön soffa och jobba vidare effektivt ett par timmar till.

– Det tekniska språnget är redan taget, nu ska vi som organisation också våga språnget; landa rätt, och landa mjukt, vilket inte är helt lätt. Därför började vi med förändringsprocessen först och inte med huset.

 

 

De ca 1000 kvm är grovt uppdelade i en fokuszon och en pulszon. Fokuszonen är vigd för interna möten och effektivt jobb, enskilt eller i grupp. Antingen i en helt öppen del eller i avskilda boxar som introverta balkonger i rummet, och i stora och små konferensrum. Pulszonen är mer öppen mot besökare och kunder. Här ligger också köket och den strategiskt ensamma kaffemaskinen.

Mitt i entrén ska människor träffas, oavsett om de är kunder, anställda eller leverantörer. Vill du ha en kaffe måste du bege dig till torget, det går inte att smita undan, för det finns ingen annan kaffebryggare. Vi vill ha fler spontana möten i vardagen, för det händer saker när vi ser varandra i ögonen, nya tankemönster sätts igång som du tar med dig in i din bubbla.

Därför har vi varit noga med att inte sätta några etiketter på de olika rummen och sittgrupperna; funktionerna ska få växa fram spontant. Plats finns för alla med råge - här har vi också en ”läktare” där vi kan samla hela gänget för genomgångar, utbildning och stormöten.

 

Det nya kontoret i korthet

Över 200 olika typer av sittplatser, men bara 27 konventionella kontorsplatser, ett vardagsrum och en kaffemaskin. Lägg till att över hälften av JSC:s 60 anställda befinner sig 80 procent av tiden ute hos kunderna. Summan är ett yteffektivt kontor som inte liknar något annat – inget vd-rum, ingen reception och väldigt få stängda dörrar. Men många olika sitt- och soffgrupper, med olika grader av avskildhet. Inget öppet kontorslandskap med alla medarbetar på rad, snarare en spontan naturtomt med lite av varje att upptäcka allt efter arbetsuppgift och humör.