Verksamhetsutveckling

En stabil IT-miljö är en självklarhet, men för oss handlar det om mer än så. - vi vill att du ska få ut mer av din IT. Vi hjälper till med att leda förändringsarbeten i din verksamhet, efter genomförda behov och kravanalyser.
 
DET SKAPAR FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DIG ATT GÖRA BÄTTRE AFFÄRER

Vi ser till att saker händer

Våra verksamhetskonsulter hjälper dig analysera behov, utveckla och anpassa system samt implementera och följa upp resultatet. Kunderna uppskattar vår förmåga att kombinera vår roll som processledare för att säkerställa ett strukturerat arbetssätt, med att ta tag i saker och få saker att hända. Lägg till det ett nära samarbete där du får tillgång till hela JSC:s kompetens för att få ut max av ditt verksamhetsstöd.

Kartlägga verksamhetsprocesser

Vi kan leverera processorienterade ledningssystem baserade på SharePoint, som visualiserar era processer. När alla ser processen blir det enklare för fler medarbetare att samtala kring den och hitta sätt att effektivisera den. Vi börjar gärna med ett inledande arbete där vi anordnar workshops för att hjälpa er kartlägga era befintliga processer.

Informationshantering

Det finns stora vinster med att utveckla de medarbetare man ibland kallar för ”Informationsmedarbetare”. Ofta jobbar de med kundkontakter eller administration i ert företag. Vi är bra på att frigöra tid för era medarbetare så att de får mer tid att fokusera på rätt uppgifter. Att frigöra tid kan t.ex. vara:

  • Utnyttja funktioner i officeprogrammen bättre.
  • Införa bättre metoder för att hitta information - gå från det eviga letandet i mappstrukturer till relevanta sökträffar på någon sekund.
  • Samarbeta enklare och bättre med dina kollegor och andra partners.
  • Underlätta för dina projektmedarbetare att följa upp aktiviteter och hålla ihop dokumentation och uppgifter i pågående projekt.

Nyfiken?

Kontakta oss så berättar vi mer! Vi bjuder gärna på en kopp kaffe på JSC eller sätter upp ett videomöte för en fortsatt diskussion.

 
Dan Jacobsen