I detta webinar visar vi hur du kan hantera företagets interna och externa avvikelser med Koll 365 Avvikelsehantering. Med Koll 365 Avvikelsehantering får du en flexibel lösning för ditt systematiska kvalitetsarbete. All data finns i din Microsoft 365-miljö, vilket ger dig en snabbare tillgång till rätt information. Vi går igenom funktionaliteten och hur du kan hantera företagets avvikelser på ett smidigare sätt. Mer information: https://jsc.se/forenkla-for-verksamheten/koll-365-verksamhetsappar/koll-365-arendehantering/

478 views

Säkerhet

Licenser & hårdvara

Utbildningar

Modern Samarbetsplattform

Koll 365 Verksamhetsappar

Kundanpassade lösningar

Utbildningar

Digital PT

Digital PT för team

Upplevelserum

Utbildningar