I detta webinar visar vi hur du kan hantera företagets interna och externa avvikelser med Koll 365 Avvikelsehantering. Med Koll 365 Avvikelsehantering får du en flexibel lösning för ditt systematiska kvalitetsarbete. All data finns i din Microsoft 365-miljö, vilket ger dig en snabbare tillgång till rätt information. Vi går igenom funktionaliteten och hur du kan hantera företagets avvikelser på ett smidigare sätt. Mer information: https://jsc.se/forenkla-for-verksamheten/koll-365-verksamhetsappar/koll-365-arendehantering/

268 views
51404~|jsc-ikoner~|jsc-11~|

Säkerhet

51404~|jsc-ikoner~|jsc-12~|

Licenser & hårdvara

51404~|jsc-ikoner~|jsc-27~|

Modern Samarbetsplattform

51404~|jsc-ikoner~|jsc-20~|

Koll 365 Verksamhetsappar

51404~|jsc-ikoner~|jsc-19~|

Kundanpassade lösningar

51404~|jsc-ikoner~|jsc-22~|

Digital PT

51404~|jsc-ikoner~|jsc-24~|

Digital PT för team

51404~|jsc-ikoner~|jsc-25~|

Upplevelserum