I detta webinar visar vi hur man kan sätta upp ett team för krisinformation i Microsoft Teams, för att på bästa och snabbast möjliga sätt nå samtliga i organisationen med korrekt information.

249 views

Säkerhet

Licenser & hårdvara

Utbildningar

Modern Samarbetsplattform

Koll 365 Verksamhetsappar

Kundanpassade lösningar

Utbildningar

Digital PT

Digital PT för team

Upplevelserum

Utbildningar