Ingen går fri från den frustration det digitala arbetslivet stundom innebär. Vi letar efter filer, stressas av tusentals aviseringar och sliter vårt hår över krångliga moment som borde kunna göras smidigare. I detta webinar gick vi igenom några av de vanligaste irritations- och stressmomenten man upplever i det digitala arbetslivet – och vår Digitala PT kom med konkreta tips för att avhjälpa dem.

174 views

Säkerhet

Licenser & hårdvara

Utbildningar

Modern Samarbetsplattform

Koll 365 Verksamhetsappar

Kundanpassade lösningar

Utbildningar

Digital PT

Digital PT för team

Utbildningar