MODERNT ARBETSSÄTT

Digital PT för Team

Inspiration, kunskap och kontinuerlig coachning för ett smartare digitalt samarbete på din avdelning!

Målbild

Ni väljer ut en eller flera avdelningar vars digitala arbetssätt ni vill träna, och vi hjälps åt att sätta upp en målbild för gruppen.

Boost

Vi startar igång med en “boost” där vi utbildar er i grupp och enskilt, så att alla får samma grundläggande kunskaper.

Löpande aktiviteter

Vi följer kontinuerligt upp med kunskap, tips, webinars och coachning.

Digital PT för team innebär att vi riktar blicken mot arbetslaget eller avdelningen, det vill säga mot en avgränsad del av er organisation där ni arbetar med liknande arbetsuppgifter och verktyg. Precis som vår individanpassade tjänst innebär Digital PT för team kontinuerliga aktiviteter för att öka era digitala färdigheter och för att hjälpa er skapa tid till det som är viktigt.
Anna Palmgren

Anna Palmgren

Verksamhetsutvecklare

anna.palmgren@jsc.se
0380 – 55 65 54

Vill du bli kontaktad?

Fyll i dina kontaktuppgifter så inleder vi en förutsättningslös dialog!

“Att ha en digital PT har gjort att jag gått från att vilja göra till att faktiskt göra. Direkt kunskap när jag behöver den, grymt helt enkelt.”

Per-Michael Welander

Organisationskonsult,

Oak Consulting

Låt avdelningen komma i digital form!

Många människor har ett gymkort utan att använda det. På kort sikt kanske det bär emot att gå till gymmet, även om vi vet att det lönar sig i längden. Vi har märkt att det är likadant med förändrade arbetssätt – många företag har tillgång till funktionerna i Microsoft 365 men utnyttjar inte en bråkdel av möjligheterna. Detta innebär ofta en kostnad i och med att mycket arbetstid läggs på att utföra uppgifter som kan förenklas. Därför erbjuder vi via JSC Modernt Arbetssätt en ”digital PT”, det vill säga en person som bistår er med kunskap, motivation och inspiration i er digitala arbetsmiljö.

Med Digital PT för team är använder vi samma arbetssätt som i vår ordinarie Digital PT-tjänst, men fokuserar specifikt på arbetet inom en enskild avdelning eller arbetslag och ert samarbete inom Microsoft 365.

Kunder om våra tjänster

TRIVSELHUS OM AKTIVITETSBASERAD ARBETSPLATS


“Med en aktivitetsbaserad arbetsplats har vi fått nöjdare och mer motiverade medarbetare, effektivare arbetssätt och ett bättre utnyttjande av lokalerna”

Säkerhet

Licenser & hårdvara

Utbildningar

Modern Samarbetsplattform

Koll 365 Verksamhetsappar

Kundanpassade lösningar

Utbildningar

Beslutsstöd - Power BI

Digital PT

Digital PT för team

Utbildningar