MODERNT ARBETSSÄTT

Digital PT

Digital PT – ta vara på kraften i Microsoft 365 med smartare arbetssätt!

Boost

Vi startar igång med en “boost” där vi utbildar er i grupp och enskilt, så att alla får samma grundläggande kunskaper.

Löpande aktiviteter

Vi följer kontinuerligt upp med kunskap, tips, webinars och enskild coachning.

Champions

Tillsammans med er tillsätter vi en eller flera ”Champions” – era egna anställda som fungerar som interna förändringsledare.

Med Digital PT som tjänst hjälper vi era medarbetare att utveckla sin digitala färdighet i Microsoft 365 för att skapa en enklare vardag. Med hjälp av våra digitala PT som inspirerar, motiverar och ger er ny kunskap kommer vi hjälpa er att gå mot en lärande organisation där ständiga förbättringar uppmuntras.

Anna Palmgren

Anna Palmgren

Verksamhetsutvecklare

anna.palmgren@jsc.se
0380 – 55 65 54

digital pt

Vill du bli kontaktad?

Fyll i dina kontaktuppgifter så inleder vi en inspirerande dialog!

“Att ha en digital PT har gjort att jag gått från att vilja göra till att faktiskt göra. Direkt kunskap när jag behöver den, grymt helt enkelt.”

Per-Michael Welander

Organisationskonsult,

Oak Consulting

Digital PT hjälper medarbetarna komma i digital form!

Många människor har ett gymkort utan att använda det. På kort sikt kanske det bär emot att gå till gymmet, även om vi vet att det lönar sig i längden. Vi har märkt att det är likadant med förändrade arbetssätt – många företag har tillgång till funktionerna i Microsoft 365 men utnyttjar inte en bråkdel av möjligheterna. Detta innebär ofta en kostnad i och med att mycket arbetstid läggs på att utföra uppgifter som kan förenklas. Därför erbjuder vi via JSC Modernt Arbetssätt en ”digital PT”, det vill säga en person som bistår er med kunskap, motivation och inspiration i er digitala arbetsmiljö. Precis som en personlig tränare på gymmet kan vår digitala PT motivera er att nå nya mål. Och självklart kan vi konkret visa på vilka tidsbesparingar ni gör under resans gång.

Hur funkar det?
Vi är medvetna om att den digitala kunskapsnivån hos medarbetare i en organisation kan variera kraftigt. Därför börjar vi med en uppstart (en ”boost”) där vi utbildar er i grupp och enskilt, där syftet är att alla ska få samma bild av grundläggande kunskap i Microsoft 365 och de verktyg som ingår. Tillsammans med er tillsätter vi en eller flera ”Champions” i er organisation – era egna anställda som fungerar som interna förändringsledare. Dessa personer spelar en nyckelroll i er digitala utveckling. Vårt mål är nämligen att drivkraften ska komma inifrån er egen organisation – det är då ni får ut bäst effekt. Efter ”boosten” håller vi i löpande aktiviteter i form av enskild coachning, veckans tips, tillgång till utbildningsmaterial och löpande webinars. Vi följer tillsammans med Champions upp förändringen i arbetssätt och sparad tid, och lyssnar givetvis in användares behov och hjälper er med ständiga förbättringar.

Detta ingår

Boost:

  • 2 x klassrumsutbildning
  • 2 x enskild coachning med digital PT
  • Välkomstmaterial, kunskapsportal med åtkomst till utbildningsmaterial

Löpande aktiviteter

  • Enskild coachning med medarbetare 2 gånger/år
  • Förändringskoll med Champions 2 gånger/år (tidsbesparingsmatriser och analys – vi sammanställer åtgärder och tid ni sparat)
  • Veckans tips – enkla tips för att spara tid i vardagen publiceras i kunskapsportalen
  • PT-tid: Champions har möjlighet att boka in en timmes PT-tid varje månad

Kunder om våra tjänster

CELLWOOD MACHINERY OM SKRÄDDARSYDD PORTAL


“Vi har ökat vår leveransprecision”

Säkerhet

Licenser & hårdvara

Utbildningar

Modern Samarbetsplattform

Koll 365 Verksamhetsappar

Kundanpassade lösningar

Utbildningar

Beslutsstöd - Power BI

Digital PT

Digital PT för team

Utbildningar