Säkerhetsanalys

Med vår säkerhetsanalys får ni en fullständig rapport om er säkerhetsnivå inom de olika delarna av er IT-miljö.

Fullständig genomgång

Vi går igenom hela er IT-infrastruktur för att se över säkerhetsnivån.

Analys

Vi analyserar säkerheten inom samtliga områden och överlämnar en rapport till er.

Åtgärdslista

Utifrån vår analys förser vi er med förslag på eventuella säkerhetsåtgärder.

Säkerhetsanalys ger trygghet

Att ha en säker IT-miljö är idag en absolut nödvändighet för att bedriva en stabil verksamhet. Med hjälp av en omfattande checklista gör vi en genomlysning av era brandväggar, switchar, trådlösa nätverk, konton och behörigheter, klienter, servrar, mail, backup och så vidare – en fullständig säkerhetsanalys för er trygghet.

Niklas Swanberg

Niklas Swanberg

Försäljningsansvarig

niklas.swanberg@jsc.se
0380 – 55 65 12

Säkerhetsanalys
Säkerhetsanalys IT-säkerhet

Vill du bli kontaktad?

Fyll i dina kontaktuppgifter så inleder vi en förutsättningslös dialog!

Säkerhetsanalys inom samtliga delar

Er information behöver finnas tillgänglig för er via tillförlitliga backuper och samtidigt skyddas mot alltmer sofistikerade intrångsmetoder. När vi har gått igenom er IT-infrastruktur lämnar vi en rapport där vi analyserar säkerheten inom samtliga områden, och kommer med åtgärdsförslag där detta är aktuellt.

Efter vår fullständiga säkerhetsanalys (och efterföljande åtgärder) rekommenderar vi att man gör en årligt återkommande enklare översyn av säkerheten, för att bibehålla den höga säkerhetsnivån.

Detta ingår
  • Fullständig genomgång av er IT-infrastruktur
  • Analys av säkerheten inom samtliga områden överlämnas till er i en rapport med kommentarer
  • Åtgärdslista för förslag på säkerhetsåtgärder
  • Grafisk överblick av säkerhetsstatus med färgkodning (röd, gul, grön) för olika segment av IT-infrastrukturen

Kunder om våra tjänster

NEVOTEX OM MOBIL ENHET SOM TJÄNST


“Vi har fått mer tid över till att fokusera på kärnverksamheten”

Modern Samarbetsplattform

Koll 365 Verksamhetsappar

Kundanpassade lösningar

Beslutsstöd - Power BI

Utbildningspaket

Utbildningskatalog