Utbildningskatalog

Det digitala arbetslivet erbjuder många smarta appar och lösningar för att göra vardagen enklare. För att få ut maximal nytta av möjligheterna är användarens kunskap en viktig faktor. Därför anordnar vi utbildningar för företag, avdelningar eller team som önskar öka sin färdighet inom specifika applikationer. Ta del av våra utbildningar och workshops inom allt från IT-säkerhet till innovation! 

Eftersom samtliga utbildningar kretsar mycket kring samarbete rekommenderar vi att alla på arbetsplatsen/avdelningen tar del av respektive utbildning för bästa effekt. Priset som anges under respektive utbildning gäller för en enskild utbildning – vid flera bokningar blir priset lägre per utbildningstillfälle.

Modernt Arbetssätt

Grundutbildning Teams

Grundutbildning Teams

Lär dig att förstå och hantera Microsoft Teams – en grundkurs.

Tidsåtgång: ca 2,5 timmar

LÄS MER

Skapa och hantera Teams

Skapa och hantera Teams

En utbildning där vi fördjupar oss i hantering och inställningar kring teamskapandet.

Tidsåtgång: 1 timme

LÄS MER

Möten i Teams

Möten i Teams

En utbildning som enbart fokuserar på att genomföra lyckade möten i Teams.

Tidsåtgång: 1 timme

LÄS MER

Utbildning OneDrive

OneDrive

Lär dig fördelarna med att spara filer i OneDrive och skapa en enklare filhantering.

Tidsåtgång: 1 timme

LÄS MER

OneNote

OneNote

Skapa en bättre struktur och ordning på dina och gruppens anteckningar.

Tidsåtgång: 1 timme

LÄS MER

Whiteboard utbildning

Whiteboard

Lär dig att använda Whiteboard för att göra digitala möten mer effektiva och engagerande.

Tidsåtgång: 1 timme

LÄS MER

Utbildning Planner

Planner

Få inblick i hur du kan samla och hantera uppgifter för en arbetsgrupp/avdelning. 

Tidsåtgång: 1 timme

LÄS MER

Forms utbildning

Microsoft Forms

Lär dig att skapa och följa upp undersökningar via Microsoft Forms.

Tidsåtgång: 1 timme

LÄS MER

Forms utbildning

Säkerhet

Säkert arbetssätt: höj kunskapen och vaksamheten hos era anställda genom återkommande utbildningsinsatser.

Tidsåtgång: Återkommande

LÄS MER

Utbildning To Do

To Do

Skapa en bra struktur i din arbetsvardag och få tid till det som är viktigt. 

Tidsåtgång: 1 timme

LÄS MER

Findtime utbildning

Outlook/FindTime

Lär dig att använda Outlook på ett mer effektivt sätt med FindTime.

Tidsåtgång: 1 timme

LÄS MER

Utbildning i AI för medarbetare

AI för medarbetare

Lär dig att använda Copilot och dra nytta av AI i vardagen.

Tidsåtgång: 1 timme + 45 min

LÄS MER