JSC WEBB-TV

Utbildningar, tips, nyheter – och allt annat inom det moderna arbetslivet.

Kunder berättar

Våra kunder berättar om nyttan med JSC:s tjänster.

Webinars

Här lägger vi ut vissa av våra webinars – på diverse teman – för beskådan i efterhand.

Kunder om våra tjänster

SVENSK TÅGKRAFT OM KOLL 365 ÄRENDEHANTERING


“Vi sparar flera moment i arbetet, det är väldigt värdefullt.”

Säkerhet

Licenser & hårdvara

Utbildningar

Modern Samarbetsplattform

Koll 365 Verksamhetsappar

Kundanpassade lösningar

Utbildningar

Beslutsstöd - Power BI

Digital PT

Digital PT för team

Utbildningar