Applikationsspecifikation – Koll 365 Industriunderhåll 

Detta dokument är en specifikation över applikationen Koll365 Industriunderhåll. Förteckning över funktionalitet likväl som användarhantering och licensering för applikationen. 

Med applikation menas den mjukvara som leverantören inom ramen för avtalet tillhandahåller och exkluderar underliggande plattformar och gränssnitt (se stycke 4 i köpevillkor).  

Funktioner 

Koll 365 – Industriunderhåll innehåller följande funktioner inom ramen för applikationens grundfunktionalitet 

 • Översiktsbild över Mina och alla aktiva uppgifter kommande 60 dagar 
 • Kategorisering av uppgifter i olika typer (förebyggande, avhjälpande, förbättrande underhåll etc)Ett fördefinierat urval tillhandahålls av leverantören vilket kan utökas manuellt vid behov. 
 • Lista över aktuella underhållsobjekt 
 • Status på underhållsobjekt kan sättas via en lista 
 • Addera ytterligare underhållsobjekt via ett formulär 
 • Enklare administrationsvy för att addera: platser, jobbkategorier, objektkategori och avslutskoder  
 • Gällande objektkategorier kan det skapas i flera nivåer huvudkategori och underkategorier. 

Detta syftar till att kunna filtrera ut olika grupperingar i maskinparken på ett enkelt sätt. 

 • Skapa uppgifter/arbetsorder via ett formulär 
 • Hantera status, tilldelning och loggning av information för varje uppgift 
 • Möjlighet att schemalägga uppgifter och välja om de är återkommande eller inte 
 • Avisering till den som tilldelas en uppgift 
 • Möjligt att ladda upp dokument till en uppgift eller ett underhållsobjekt 
 • Vy över försenade uppgifter 
 • Möjligt att se alla uppgifter oberoende av status. Detta för komplett historik över uppgifterna 
 • Mailfunktionalitet för kommunikation till och från ett ärende/objekt. 
  Detta kräver manuell aktivering. (Option) 

 Användare och användarhantering 

Kunden har själv möjlighet att lägga till och ta bort konton/användare i systemet. Behörigheterna styrs av Microsoft Teams och de personer som är tillagda i teamet kan således se samtlig information i applikationen. 

Begreppet Instans/arbetsyta innebär en behörighetsmässig avgränsningFöreligger behov av att särskilja vilka som har rätt att se innehåll i en instans, får detta hanteras i separata instanser/arbetsytor. Licensiering av applikationen sker per instans/arbetsyta. 

Antal användare i tjänsten begränsas av maxantal i Microsoft Teams. 

Antal användare som har rätt att nyttja applikationen är baserat på antal anställda hos Kunden.
För närvarande fördelade i två nivåer: upptill 100 anställda respektive 100+ anställda. Möjlighet/rättighet finns för samtliga anställda hos kunden (med Microsoft 365-konto) att arbeta i applikationen. Förutsatt att de har adderats till instansen/arbetsytan. 

Pris för respektive nivå framgår av kundavtalet. 

 

Krav avseende hårdvaramjukvara och licenser 

För applikationen krävs en klientmiljö som omfattar hårdvara, webläsare, underliggande tjänster samt licenser. Applikationen är anpassad för mobilt och enhetsoberoende nyttjande, för systemkrav hänvisar vi till Microsofts resurscenter och de krav som finns avseende Microsoft 365 

Microsoft resurscenter för systemkrav  

Samtliga användare som skall ha åtkomst behöver en Microsoft 365-licens. Denna ska som minimum innehålla: Microsoft Teams och SharePoint-Online. 

För att använda mailfunktionaliteten i verktyget (Option) krävs även att licensen har stöd för Exchange-Online. 

Uppsägning av tjänst 

Vid en eventuell uppsägning av tjänsten avinstalleras applikationen i kundens Microsoft 365-miljö. Detta innebär att man inte längre har tillgång till det gränssnitt som applikationen utgör.

Den information som sparats via applikationen finns kvar i kundens MS365-miljö (SharePoint). 

Kunder om våra tjänster

OLSBERGS OM KOLL 365 INDUSTRIUNDERHÅLL


“Vi får en helt annan överblick över vårt arbete och sparar tid.”