Molntjänster

MOLNTJÄNSTER FRÅN JSC

Molnkontroll

Molntjänster av högsta klass: genom vårt koncept Molnkontroll erbjuder vi drift av hela eller delar av er IT, såväl i vårt eget moln som via Microsoft Azure.

JSC Cloud

Microsoft Cloud

Molnkontroll: molntjänster från JSC

Är ni i startgroparna för att inleda er molnresa? Vi bistår er med den kunskap som behövs för att fatta alla de rätta besluten. Molnkontroll är vårt upplägg som bygger på Microsofts ramverk “Cloud Adoption Framework”. Vi nyttjar styrkan i Microsofts expertis och erfarenhet – men med en distinkt JSC-touch anpassad till våra kunders förhållanden.

Tjänsten innebär en återkommande leverans baserad på vår process, där vi kontinuerligt säkerställer att er tekniska plattform och strategi är optimerad för era förhållanden. Vi inleder med en workshop för att tillsammans med er ta fram strategi och initial plan för den digitala resan. I nästa steg startar den iterativa leveransprocessen med aktiviteter för att styra och hantera er digitala egendom på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

I ett föränderligt digitalt landskap kommer vår mångåriga erfarenhet och vår kontinuerliga omvärldsbevakning se till att ni alltid har den lösning som motsvarar era behov – oavsett om kraften levereras från vårt JSC Cloud eller från Microsoft Azure.

Koll på molntjänster

Vi på JSC har lång erfarenhet av att jobba med molntjänster. Bland annat har vi varit utsedda till årets Cloudpartner av Microsoft. Med våra tjänster inom support, övervakning och rådgivning tar vi hela ansvaret för din IT – oavsett om kraften levereras från våra serverhallar eller från Microsoft Azure.

Med våra drifttjänster ser vi till att de funktioner som krävs för er verksamhet är tillgängliga, och underhåller dem för att minimera störningar och säkerställa en mycket hög säkerhetsnivå. Våra certifierade arkitekter har spetskompetens inom Microsoft Azure och ser till att förse er med lösningar som lever upp till era krav. Vi hjälper er att välja rätt tjänst och föreslår alltid det erbjudande som vi skulle ha valt om vi vore i er sits. Tveka inte att höra av er om ni har funderingar så kan vi ta ett samtal om en möjlig väg framåt.

Niklas Swanberg

Niklas Swanberg

Försäljningsansvarig

niklas.swanberg@jsc.se
0380 – 55 65 12

Vill du bli kontaktad om molntjänster?

Fyll i dina kontaktuppgifter så inleder vi en dialog!

Molntjänster från en kreativ, långsiktig IT-partner

Vi må ha huvudet bland molnen, men våra fötter är fast grundade på jorden. Vi vet att det viktigaste för dig som kund är att driften helt enkelt ska fungera problemfritt – hur det ser ut ”under huven” spelar för många kunder ingen större roll. Vi rör oss sömlöst mellan lösningar i Microsoft Azure och i våra egna serverhallar med flexibla avtal där du inte betalar för mer än du använder. En väg in är allt som krävs, sedan guidar vi dig rätt.

För oss är en leverans mer än bara en transaktion. Vi eftersträvar en nära relation med våra kunder och erbjuder ett långsiktigt iterativt arbetssätt med kontinuerlig utveckling. Efter en inledande workshop där vi identifierar era behov, tar vi avstamp in i er molnresa där vi har en rådgivande och supporterande roll.

Vanliga frågor och svar om montjänster

Vad är molnet?

Molnet, eller "the cloud" på engelska, är en metafor för internet som används för att beskriva en stor mängd datorresurser som är tillgängliga över nätverket. Istället för att ha servrar och programvara på plats i din egen IT-miljö, kan du använda molntjänster som tillhandahålls av en molnleverantör för att lagra data och köra applikationer.

Vad är molntjänster?

Molntjänster innebär att du lagrar och hanterar data och applikationer online. Molnet är egentligen ett samlingsnamn för all kapacitet som levereras via servrar som inte fysiskt finns på plats hos dig (men det handlar förstås i praktiken om fysiska servrar). På JSC arbetar vi med såväl vårt eget moln, det vill säga servrar som vi själva förfogar över, som med Microsoft Azure. I båda fallen erbjuder vi hög IT-säkerhet och ansvarar för dataskydd, uppdateringar och dataintegritet.

Vad är skillnaden mellan privat och offentligt moln?

Ett privat moln är en molntjänst som är dedikerad till en specifik organisation eller företag. Det kan finnas på plats i organisationens egna datacenter eller drivas av en extern molnleverantör. Ett offentligt moln är en molntjänst som är öppen för allmänheten och delas av flera organisationer eller företag.

Vad är Molnkontroll?

Molnkontroll är JSC:s tjänst som hjälper er att ta rätt beslut när ni inleder er molnresa. Tjänsten är baserad på Microsofts ramverk "Cloud Adoption Framework" och anpassas efter era förhållanden, med hjälp av JSC:s expertis och erfarenhet.

Vad ska man tänka på när man flyttar sin data till molnet?

Om ni ska påbörja er molnresa är detta ett lämpligt tillfälle att se över era behov men även att inventera strukturer och arbetssätt – ta chansen att göra ett förbättringsarbete. Det finns ingen anledning att göra en flytt till molnet för sakens egen skull, det bör springa ur ett behov, eller snarare än uppsättning behov. Ofta involverar behoven smidig tillgång till data oberoende av geografisk plats och enhet, samt problemfri och säker drift. Med rätt behovsanalys kommer ni genom en flytt till molnet kunna skapa tid till det som är viktigt för er verksamhet.

Vilka fördelar finns med molnet?

Fördelarna med molntjänster är många. Genom att använda molntjänster kan du exempelvis minska kostnaderna för hårdvara och programvara och öka flexibiliteten för din verksamhet. Du kan också få tillgång till mer avancerade funktioner och tekniker som annars skulle vara dyra eller svåra att implementera på egen hand. När du flyttar applikationer och data till molnet betalar du enbart för det du använder. Du behöver alltså inte göra stora inköp utan får koll på års- och månadskostnader. Med hjälp av vår kompetens håller du dig uppdaterad med den senaste teknologin och standarder för säkerhet, och du kan enkelt öka eller minska den önskade kapaciteten.

Vad är skillnaden mellan SaaS, PaaS och IaaS?

SaaS (Software as a Service) innebär att du använder molntjänster för att köra programvara över internet. PaaS (Platform as a Service) innebär att du använder molntjänster för att bygga och distribuera programvara. IaaS (Infrastructure as a Service) innebär att du använder molntjänster för att få tillgång till virtuella maskiner, lagring och andra infrastrukturtjänster.

NEVOTEX OM MOBIL ENHET SOM TJÄNST


“Vi har fått mer tid över till att fokusera på kärnverksamheten”

Vårt erbjudande

Vi drivs av att skapa tid till det som är viktigt 

Välj rätt IT-stöd

Vi hjälper dig analysera vilket behov din organisation har vad gäller IT idag och i framtiden, och rekommenderar det som vi, om vi hade suttit på din stol, hade köpt själva.

Förenkla för verksamheten

Med vårt koncept Koll 365 får du struktur och ett ramverk för samarbete och dokumenthantering i Office 365.

Förenkla för individen

När era medarbetare mår bra och presterar – då mår företaget bra och presterar. Därför har vi tagit fram tjänster som på individnivå hjälper era medarbetare att uppleva, inspireras och lära sig att använda moderna arbetsverktyg och arbetssätt.