Driftinformation

Här finns uppdaterad information om driftstörningar som påverkar våra kunder. Börja alltid med att titta här om du märker av en större störning eller behöver bli uppdaterad om en pågående driftstörning.

IT

Inga kända störningar

Servicefönster 2020-09-24
Torsdag den 24 september kl 21.00-01.00 har vi ett planerat servicefönster.
Arbete kommer att utföras på en servernod inom tjänsten Virtuell Server icke-redundant. Arbetet orsakar ett stopp till åtkomsten till virtuella servrar på den berörda servernoden.
Underhåll kommer att genomföras på utrustning i fibernätet, arbetet kan orsaka kortare störningar på förbindelser inom tjänsterna Internet och Nätkapacitet.

Telefoni

Inga kända störningar

Driftstörningen hos Telenor är nu åtgärdad.
För normal funktion kan man behöva starta
om mobiltelefonen, alternativt sätta den i
flygplansläge en kort stund.

Tidigare info i ärendet:
2020-09-24 – Telenor – störning i södra Sverige

Just nu har Telenor problem i södra Sverige i sina
mobila tjänster efter ett fiberavbrott. Tekniker jobbar
på att lösa problemet så fort som möjligt. Just nu
finns ingen beräknad klartid.

Uppdatering:
Problemet är åtgärdat.
För normal funktion kan man behöva starta om
mobiltelefonen, alternativt sätta den i flygplansläge
en kort stund.

Länk till Telenors egna driftinfo:
https://www.telenor.se/foretag/kundservice/driftinformation/

51404~|jsc-ikoner~|jsc-27~|

Modern Samarbetsplattform

51404~|jsc-ikoner~|jsc-20~|

Koll 365 Verksamhetsappar

51404~|jsc-ikoner~|jsc-19~|

Kundanpassade lösningar

51404~|jsc-ikoner~|jsc-22~|

Digital PT

51404~|jsc-ikoner~|jsc-24~|

Digital PT för team

51404~|jsc-ikoner~|jsc-25~|

Upplevelserum