IT-SÄKERHET

IT-säkerhet för er infrastruktur, information och medarbetare!

IT-säkerhet säkerhetsgranskning

Säkerhetsgranskning

IT-säkerhet informationshantering

Informationshantering

IT-säkerhet Säkert Arbetssätt

Säkert arbetssätt

IT-säkerhet Backup Microsoft 365

Backup Microsoft 365

IT-säkerhet på företaget

IT-säkerhet och mer allmänt cybersäkerhet och informationssäkerhet är en av de största utmaningarna globalt idag. Cyberbrottsligheten omsätter enorma belopp och metoderna blir alltmer sofistikerade, med allt från identitetskapning till phishing och ransomware. Att skydda sig mot hot online kräver såväl tekniska förutsättningar i organisationen som kunskap och vaksamhet hos slutanvändaren. På JSC arbetar vi på flera fronter med IT-säkerhet för att bistå våra kunder. Varmt välkommen att kontakta oss om du vill veta mer!

Dan Jacobsen

Dan Jacobsen

Verksamhetsutvecklare

dan.jacobsen@jsc.se
0380 – 55 65 06

IT-säkerhet

Vill du bli kontaktad?

Fyll i dina kontaktuppgifter så inleder vi en förutsättningslös dialog!

IT-säkerhet i alla avseenden

Att ha en säker IT-miljö är idag en absolut nödvändighet för att bedriva en stabil verksamhet. Vi erbjuder flera olika typer av tjänster för att öka säkerheten i ert bolag: en säkerhetsanalys av er IT-miljö, workshop om säker informationshantering i Microsoft 365, samt en utbildning för era medarbetare där vi går igenom de vanligaste säkerhetshoten och hur man skyddar sig mot dem.

Antalet cyberattacker ökar årligen världen över och blir i många fall mer sofistikerade. Att utsättas kan leda till svåra ekonomiska förluster och störningar i verksamheten. Att prioritera säkerhet i alla avseenden är en hygienfaktor för stora som små bolag. Välkommen att ta hjälp av oss – vi har mångårig erfarenhet på området, alltid med kunskap om den senaste utvecklingen.

NEVOTEX OM MOBIL ENHET SOM TJÄNST


“Vi har fått mer tid över till att fokusera på kärnverksamheten”

Vårt erbjudande

Vi drivs av att skapa tid till det som är viktigt 

Välj rätt IT-stöd

Vi hjälper dig analysera vilket behov din organisation har vad gäller IT idag och i framtiden, och rekommenderar det som vi, om vi hade suttit på din stol, hade köpt själva.

Förenkla för verksamheten

Med vårt koncept Koll 365 får du struktur och ett ramverk för samarbete och dokumenthantering i Office 365.

Förenkla för individen

När era medarbetare mår bra och presterar – då mår företaget bra och presterar. Därför har vi tagit fram tjänster som på individnivå hjälper era medarbetare att uppleva, inspireras och lära sig att använda moderna arbetsverktyg och arbetssätt.

Säkerhet

Licenser & hårdvara

Utbildningar

Modern Samarbetsplattform

Koll 365 Verksamhetsappar

Kundanpassade lösningar

Utbildningar

Digital PT

Digital PT för team

Utbildningar