FÖRENKLA FÖR VERKSAMHETEN

Vi hjälper er att förenkla er verksamhet genom digitala hjälpmedel. Med Koll 365 Modern Samarbetsplattform och våra verksamhetsappar får ni struktur på samarbetet, kommunikationen och dokumenthanteringen i Microsoft 365.

KOLL 365 MODERN SAMARBETSPLATTFORM

Arbeta smartare i vår samarbetsplattform – en fullständig lösning för samarbete, kommunikation och dokumenthantering!

verksamhetsappar

KOLL 365 VERKSAMHETSAPPAR

Gör din verksamhet effektivare genom våra verksamhetsappar.

KOLL 365 KUNDANPASSAD LÖSNING

Vi hjälper till att skräddarsy en kundanpassad lösning för er verksamhet!

Så fungerar Koll 365

Med vårt koncept Koll 365 får ni struktur och ett ramverk för samarbete, kommunikation och dokumenthantering i Microsoft 365, en beprövad plan för införande och verksamhetslösningar i moduler som digitaliserar dina verksamhetsflöden.

Med en Modern Samarbetsplattform får du ett ramverk och en plattform som du kan bygga ut med verksamhetsappar för att skapa tid till det som är viktigt för er verksamhet.

OLSBERGS OM KOLL 365 INDUSTRIUNDERHÅLL


“Vi får en helt annan överblick över vårt arbete och sparar tid.”

Vårt erbjudande

Vi drivs av att skapa tid till det som är viktigt!

Välj rätt IT-stöd

Vi hjälper dig analysera vilket behov din organisation har vad gäller IT idag och i framtiden, och rekommenderar det som vi, om vi hade suttit på din stol, hade köpt själva.

Förenkla för verksamheten

Med vårt koncept Koll 365 får du struktur och ett ramverk för samarbete och dokumenthantering i Office 365.

Förenkla för individen

När era medarbetare mår bra och presterar – då mår företaget bra och presterar. Därför har vi tagit fram tjänster som på individnivå hjälper era medarbetare att uppleva, inspireras och lära sig att använda moderna arbetsverktyg och arbetssätt.

Säkerhet

Licenser & hårdvara

Utbildningar

Modern Samarbetsplattform

Koll 365 Verksamhetsappar

Kundanpassade lösningar

Utbildningar

Beslutsstöd - Power BI

Digital PT

Digital PT för team

Utbildningar