Hållbart arbetsliv

I ett antal texter delar vi här med oss av vår filosofi kring vad som kännetecknar ett hållbart arbetsliv i en digital tid. Vi försöker belysa olika perspektiv på en utveckling som fascinerar lika mycket som den oroar – om digital stress, tillit på arbetsplatsen och om relationen mellan människa och teknologi. Hur skapar man egentligen ett hållbart arbetsliv, som chef, som medarbetare, som företagare? Vi bjuder på ett och annat tips – följ med oss in i det hållbara arbetslivet!

Hållbart arbetsliv - människan, platsen, tekniken

Hållbart arbetsliv: Människan, platsen, tekniken

Introduktion till det hållbara arbetslivet: vilka implikationer har digitaliseringen för möjligheten att skapa ett hållbart arbetsliv?

Läs hela artikeln 

digital stress

Digital stress - hur gör vi?

Digital stress är ett problem med potentiellt stora konsekvenser. Går problemet att begränsa?

Läs hela artikeln 

 

Hållbart arbetsliv - tillit

Tillit på arbetsplatsen

Det är omöjligt att ha kontroll, därför krävs ett stort mått av förtroende – och det börjar hos ledarskapet.

Läs hela artikeln 

Hållbart arbetsliv - attraktiv arbetsgivare

Attraktiv arbetsgivare - hur går det till?

Vilka nyckelfaktorer krävs för att vara en attraktiv arbetsgivare för nutidens arbetskraft?

Läs hela artikeln 

Hållbart arbetsliv - förändringar

Ingen gillar förändringar?

Stora förändringar kräver att man tar vara på medarbetarnas drivkraft.

Läs hela artikeln 

 

Hållbart arbetsliv - digitalisering

Det hållbara arbetslivet: Digitaliseringen ska förenkla vardagen

Att digitalisera arbetsmiljön ska förenkla arbetslivet, inte försvåra det.

Läs hela artikeln 

Skapa ett hållbart arbetsliv

Vi drivs av att skapa tid till det som är viktigt. Ta hjälp av oss att skapa ett hållbart arbetsliv genom att ta del av vårt erbjudande inom tre områden:

Välj rätt IT-stöd

Vi hjälper dig analysera vilket behov din organisation har vad gäller IT idag och i framtiden, och rekommenderar det som vi, om vi hade suttit på din stol, hade köpt själva.

Förenkla för verksamheten

Med vårt koncept Koll 365 får du struktur och ett ramverk för samarbete och dokumenthantering i Microsoft 365.

Förenkla för individen

När era medarbetare mår bra och presterar – då mår företaget bra och presterar. Därför har vi tagit fram tjänster som på individnivå hjälper era medarbetare att uppleva, inspireras och lära sig att använda moderna arbetsverktyg och arbetssätt.