SVENSK TÅGKRAFT OM KOLL 365 ÄRENDEHANTERING

SVENSK TÅGKRAFT OM KOLL 365 ÄRENDEHANTERING

Svensk Tågkraft gick från pappersbaserad hantering av ärenden till Koll 365 Ärendehantering. Här är deras deras upplevelse: Scenario Vi är fullserviceaktör inom lokuthyrning, reparationer och service. Vid en lokreparation kan det handla om väldigt många olika fel som...

Säkerhet

Licenser & hårdvara

Utbildningar

Modern Samarbetsplattform

Koll 365 Verksamhetsappar

Kundanpassade lösningar

Utbildningar

Beslutsstöd - Power BI

Digital PT

Digital PT för team

Utbildningar