Hackers – hur gör de?

Hur går egentligen en hackerattack till? Vad är en “cyber kill chain”? I detta webinar går vi igenom attackytor och hotaktörers modus operandi. Med exempel från verkligheten kastar vi ljus på olika aspekter av cybersäkerhet och kommer med tips om hur du...

Frukostföreläsning tema AI HR

Vad bör du som HR-medarbetare ha kunskap om i den pågående AI-revolutionen? Vilka möjligheter innebär de nya AI-redskapen för dina medarbetare? Vi ledsagar dig genom den snårskog som den snabba utvecklingen innebär. Denna frukostföreläsning riktar sig särskilt till...

Frukostföreläsning tema cybersäkerhet HR

Vilket ansvar har du som arbetar inom HR för cybersäkerhet? Vi tar upp de största cyberhoten idag och ger dig med personalansvar redskap för att minska riskerna kopplat till den ”mänskliga faktorn”. Denna frukostföreläsning riktar sig särskilt till dig som befinner...

Frukostföreläsning tema AI VD

Vad bör du som VD ha kunskap om i den pågående AI-revolutionen? Vilka möjligheter och hot innebär den snabba förändringen för ditt företag? Vi tar upp de största, dagsaktuella frågorna kopplade till AI. Denna frukostföreläsning riktar sig särskilt till dig som...

Frukostföreläsning tema digital stress HR

Digital stress, informationsstress – (o)kärt barn har många namn. I denna frukostföreläsning går vi igenom några av de största utmaningarna i det nya arbetslivet. Hur anpassar vi våra arbetssätt till en alltmer digital miljö med bibehållet – eller ökat –...

Frukostföreläsning tema cybersäkerhet VD

Vilka utmaningar står VD-rollen inför när det gäller cybersäkerhet? Vi tar upp de största cyberhoten idag och hur du som befinner dig i ledande position bör navigera i ett digitalt landskap i ständig förändring. Denna frukostföreläsning riktar sig särskilt till dig...