KOLL 365

Samarbetsplattform

Arbeta smartare i vår samarbetsplattform – en fullständig lösning för samarbete, kommunikation och dokumenthantering!

Förenkla ert samarbete

Funktioner för konversationer, delade filer, delade anteckningar och uppgiftsplanering.

Allt i Microsoft 365

Bygger på komponenter i Microsoft 365 – allt integrerat för en rik användarupplevelse.

Löpande förenklingar

Vi säkerställer löpande förenklingar för er verksamhet genom en kontinuerlig leverans.

Koll 365 Modern Samarbetsplattform är mer användarvänlig, mer funktionsrik, snabbare och mer anpassningsbar till förändringar i verksamheten än ett klassiskt intranät: det är en fullständig lösning för kommunikation, nyhetsspridning, samarbete och dokumenthantering.

Tommy Grann

Tommy Grann

Säljare

tommy.grann@jsc.se
0380 – 55 65 39

samarbetsplattform

Vill du bli kontaktad?

Fyll i dina kontaktuppgifter så inleder vi en förutsättningslös dialog!

”Varför har vi inte arbetat så här tidigare?”

Skill Scandinavia AB

Samarbetsplattform som skapar tid till det viktiga

Glöm den gamla tidens intranät – med Koll 365 Samarbetsplattform ger vi möjligheter åt användaren och gör hantering av information, dokument och kommunikation smidigare. Tid över till det som är viktigt, helt enkelt.

Vår plattform bygger på olika komponenter i Microsoft 365. Allt hänger ihop för en rik användarupplevelse och ett funktionsrikt arbetssätt. Istället för att bygga unika lösningar som ofta blir tunga och konsultintensiva, fokuserar vi på nyttjande och effekthemtagning. Detta innebär att ni själva anpassar lösningen efter behov – avdelningar och team kan själva sätta upp samarbetsytor där all navigering hänger ihop.

Med vårt koncept för Modern Samarbetsplattform får ni en bra start på den nya tidens samarbete. Här täcker ni in hantering av olika dokumenttyper: styrande, redovisande samt personliga dokument läggs alla på sina naturliga platser i Microsoft 365. Istället för att bygga ytor för avdelningen eller projektet nyttjar ni Microsoft Teams i större utsträckning. Här finns funktioner för konversationer, delade filer, delade anteckningar och uppgiftsplanering, och så vidare.

Vi skapar en ingång i Microsoft 365 som vi sedan tillsammans med er justerar innehållet i. Här tydliggör vi hur man som användare kommer vidare till de resurser som är viktiga för det dagliga arbetet. Vi skapar bland annat länkar till ledningssystem, kommunikationskanaler och samarbetsytor.

Kunder om våra tjänster

OLSBERGS OM KOLL 365 INDUSTRIUNDERHÅLL


“Vi får en helt annan överblick över vårt arbete och sparar tid.”