SVENSK TÅGKRAFT OM KOLL 365 ÄRENDEHANTERING

SVENSK TÅGKRAFT OM KOLL 365 ÄRENDEHANTERING

Scenario Vi är fullserviceaktör inom lokuthyrning, reparationer och service. Vid en lokreparation kan det handla om väldigt många olika fel som ska åtgärdas. Vi arbetade helt pappersbaserat och funderade länge på att digitalisera, men var också rädda för att det...
BESLAG & METALL OM JSC:S BESÖKSAPP

BESLAG & METALL OM JSC:S BESÖKSAPP

Scenario Vi har ingen riktig reception, vilket delvis har med byggnadens utformning att göra. Eftersom vi har många olika ingångar har det varit omöjligt att ta hand om och hålla reda på våra besökare på ett proffsigt sätt. Våra medarbetare i kontoren närmast...
INWIDO OM KOLL 365 LEDNINGSSYSTEM

INWIDO OM KOLL 365 LEDNINGSSYSTEM

Scenario Vi lägger stor vikt vid kvalitet och arbetar aktivt med ISO-standarder. Cirka 1100 av våra medarbetare behöver ha tillgång till dem och andra viktiga dokument på ett överskådligt sätt och vi har tidigare inte haft ordning och reda i dokumentationen. Lösning...


51404~|jsc-ikoner~|jsc-27~|

Modern Samarbetsplattform

51404~|jsc-ikoner~|jsc-20~|

Koll 365 Verksamhetsappar

51404~|jsc-ikoner~|jsc-19~|

Kundanpassade lösningar


51404~|jsc-ikoner~|jsc-22~|

Digital PT

51404~|jsc-ikoner~|jsc-24~|

Digital PT för team

51404~|jsc-ikoner~|jsc-25~|

Upplevelserum