INWIDO OM KOLL 365 LEDNINGSSYSTEM

INWIDO OM KOLL 365 LEDNINGSSYSTEM

Inwido var på jakt efter ett ledningssystem i SharePoint. Valet föll på JSC:s Koll 365 Ledningssystem. Här är deras upplevelse:  ScenarioVi lägger stor vikt vid kvalitet och arbetar aktivt med ISO-standarder. Cirka 1100 av våra medarbetare behöver ha tillgång till dem...

Säkerhet

Licenser & hårdvara

Utbildningar

Modern Samarbetsplattform

Koll 365 Verksamhetsappar

Kundanpassade lösningar

Utbildningar

Beslutsstöd - Power BI

Digital PT

Digital PT för team

Utbildningar