Driftinformation

Här finns uppdaterad information om driftstörningar som påverkar våra kunder. Börja alltid med att titta här om du märker av en större störning eller behöver bli uppdaterad om en pågående driftstörning.

IT

Inga kända störningar

Planerat arbete 2021-03-25 21.00-01.00.

Torsdagen den 25 mars har vi ett planerat servicefönster.

Arbete kommer att genomföras kopplat till inkommande förbindelser mot Internet, under arbetet kan flera kortare störningar uppstå på Internettjänster.

Underhåll kommer att genomföras på tjänsten Virtuell Server Icke-redundant, arbetet kan medföra att berörda kundservrar kommer att startas om.

Underhåll kommer att genomföras för tjänsten Skräppostfilter, arbetet kan ev. orsaka fördröjd leverans av e-post.

 

Telefoni

Inga kända störningar

 

51404~|jsc-ikoner~|jsc-27~|

Modern Samarbetsplattform

51404~|jsc-ikoner~|jsc-20~|

Koll 365 Verksamhetsappar

51404~|jsc-ikoner~|jsc-19~|

Kundanpassade lösningar

51404~|jsc-ikoner~|jsc-22~|

Digital PT

51404~|jsc-ikoner~|jsc-24~|

Digital PT för team

51404~|jsc-ikoner~|jsc-25~|

Upplevelserum