Driftinformation

Här finns uppdaterad information om driftstörningar som påverkar våra kunder. Börja alltid med att titta här om du märker av en större störning eller behöver bli uppdaterad om en pågående driftstörning.

IT

Servicefönster 2024-03-28
Torsdag den 28 mars kl 21.00-01.00 har vi ett planerat servicefönster.
Underhållsarbete kommer att utföras inom tjänsten Brandvägg – Delad. Denna åtgärd kan medföra kortvariga störningar i trafiken till och från Internet för de berörda kundmiljöerna samt för tjänsten Webbhotell.

Servicefönster 2024-04-06
Lördag den 6 april kl 13.00-19.00 har vi ett planerat servicefönster.
Underhållsarbete kommer att utföras på servernoder inom tjänsten Virtuell Server. Denna åtgärd kommer att medföra ett tillfälligt stopp i åtkomsten till virtuella servrar på de berörda servernoderna.

Telefoni

Inga kända problem