Driftinformation

Här finns uppdaterad information om driftstörningar som påverkar våra kunder. Börja alltid med att titta här om du märker av en större störning eller behöver bli uppdaterad om en pågående driftstörning.

IT

Inga kända störningar

Servicefönster 2022-11-24 21.00-01.00
Underhållsarbete kommer att göras inom tjänsten Virtuell Server Redundant, ingen påverkan på tillgängligheten till VMs förväntas.
Arbete kommer att göras på kommunikationsförbindelse till Jönköping Energi Wetternet, kortare störningar kommer att ske på tjänsterna Internet och Nätkapacitet för kunder anslutna via Jönköping Energi Wetternet och Vaggeryd Energi.
Underhållsarbete kommer att göras inom tjänsten Webbhotell vilket kommer att medföra att berörda webbplatser blir otillgängliga under perioder.

 

Telefoni

Inga kända störningar

 

Säkerhet

Licenser & hårdvara

Utbildningar

Modern Samarbetsplattform

Koll 365 Verksamhetsappar

Kundanpassade lösningar

Utbildningar

Digital PT

Digital PT för team

Upplevelserum

Utbildningar