Driftinformation

Här finns uppdaterad information om driftstörningar som påverkar våra kunder. Börja alltid med att titta här om du märker av en större störning eller behöver bli uppdaterad om en pågående driftstörning.

IT

Inga kända störningar

Driftstörning Njudung Energi Vetlanda 2020-10-19 kl. 09.50
Njudung Energi informerar att större driftstörning råder i stadsnätet vilket påverkar kunder i stadsnätet i Vetlanda.
Uppdatering kl. 10.30 Njudung Energi meddelar att felet är avhjälpt

Servicefönster 2020-10-29
Torsdag den 29 oktober kl. 21.00-01.00 har vi ett planerat servicefönster.
Arbete kommer att utföras på servernoder inom tjänsten Virtuell Server icke-redundant. Arbetet orsakar ett stopp till åtkomsten till virtuella servrar på de berörda servernoderna.

Telefoni

Inga kända störningar

51404~|jsc-ikoner~|jsc-27~|

Modern Samarbetsplattform

51404~|jsc-ikoner~|jsc-20~|

Koll 365 Verksamhetsappar

51404~|jsc-ikoner~|jsc-19~|

Kundanpassade lösningar

51404~|jsc-ikoner~|jsc-22~|

Digital PT

51404~|jsc-ikoner~|jsc-24~|

Digital PT för team

51404~|jsc-ikoner~|jsc-25~|

Upplevelserum