IT-Säkerhet Hantera

HANTERA

Cyberincidenthantering

Beroende på scenario arbetar JSC:s personal i olika nivåer med incidenthantering. Tier 1 arbetar från vårt Operations Center med analys och konsekvensbedömning medan Tier 2 bestående av JSCs Incident Response Team (IRT), efter konstaterat intrång, arbetar enligt en vedertagen process (NIST 800-61) i syfte att snabbt innesluta, radera och återställa.

>>LÄS MER

Incidentplanering

Att ha en tydlig kris- eller incidentplan som även omfattar IT-incidenter är av högsta vikt om en allvarlig IT-relaterad händelse skulle inträffa. Hur allvarlig incidenten är, bör återspeglas i vilka personer som arbetar med den samt vilken ansvarsfördelning och kontaktansvar som gäller. Vi stöttar er i framtagning av en tydlig incidentplan.

Kontinuitetsplan

Man kan aldrig skydda sig till 100%, men man kan vara 100% förberedd när något inträffar. Vi hjälper er med riskanalyser och identifiering av verksamhetens viktigaste processer i syfte att ta fram tydliga planer för incidenthantering, katastrofåterställning samt att vi hjälper er verksamhet med att sätta en ”Plan B” ifall olyckan skulle vara framme.

>>LÄS MER

Vill du bli kontaktad om IT-säkerhet?

Fyll i dina kontaktuppgifter så inleder vi en förutsättningslös dialog!