Säker informationshantering

Lär dig om hur du på ett säkert sätt hanterar företagsinformation i Microsoft 365!

Informationstyper

Identifiera de olika typer av information som företaget hanterar.

Behörigheter

Lär er om hur man hanterar behörigheter för olika nivåer av information.

Placering & klassificering

Klassificera och placera information efter dokumenttyp och innehåll.

Vi genomför en workshop om hur Microsoft 365 kan användas och konfigureras för säker hantering av företagsinformation. Vi berör bland annat dokumentdelning, säker kommunikation, informationstyper, behörigheter och klassificering. Workshopen innefattar en halvdag på plats, följt av en rapport med rekommendationer.

Niklas Swanberg

Niklas Swanberg

Försäljningsansvarig

niklas.swanberg@jsc.se
0380 – 55 65 12

Vill du bli kontaktad?

Fyll i dina kontaktuppgifter så inleder vi en förutsättningslös dialog!

Kunder om våra tjänster

NEVOTEX OM MOBIL ENHET SOM TJÄNST


“Vi har fått mer tid över till att fokusera på kärnverksamheten”