Ärendehanteringssystem

KOLL 365 Ärendehanteringssystem Ärendehanteringssystem för ert kvalitetsarbete, kundservice, avvikelsehantering – eller för vilken verksamhet som än kräver en smidig ärendehantering!  Fast månadskostnad Ingen startavgift, ingen bindningstid.  Anpassningsbara sidor...

Modern Samarbetsplattform

Koll 365 Verksamhetsappar

Kundanpassade lösningar

Beslutsstöd - Power BI

Utbildningspaket

Utbildningskatalog