GRUNDUTBILDNING I

MICROSOFT TEAMS

Teams är ett verktyg som på ett enkelt sätt hjälper er organisation att kommunicera och samarbeta med varandra. Det är även möjligt att koppla ihop Teams med andra system och resurser, ex ert intranät eller andra delar ur Microsoft 365 såsom Planner och OneNote. Du kan arbeta i Teams via webbläsaren, datorn eller via app på mobilen. Det här är en bra basutbildning för att förstå när och hur du använder Microsoft Teams.

Målet med utbildningen är att du ska få tid till det som är viktigt genom att effektivisera din arbetsvardag, skapa förbättrat samarbete och förbättrad kommunikation samt en hjälp att komma i gång att använda Teams. 

Agenda

  • Övergripande funktioner i Teams
  • Uppbyggnaden av Teams
  • Huvudfunktioner och nyttjande av teamsytan 
  • Chatt och konversationer 
  • Personliga inställningar och notifikationer 

Omfattning

2 timmar

Pris

7 995 kr exkl moms

Deltagarantal

Upp till 10

Grundutbildning Teams

Vem riktar sig kursen till?

Kursen vänder sig till dem som använder Teams i sin arbetsvardag eller ska börja använda det. Det krävs inga förkunskaper och passar minst lika bra för dig som arbetat i Teams ett tag. 

Vill du veta mer?

Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig!

Säkerhet

Licenser & hårdvara

Utbildningar

Modern Samarbetsplattform

Koll 365 Verksamhetsappar

Kundanpassade lösningar

Utbildningar

Digital PT

Digital PT för team

Upplevelserum

Utbildningar