Utbildningspaket

Ta vara på kraften i Microsoft 365 med smartare arbetssätt!

Utbildningspaket Microsoft 365 Small
Utbildningspaket Microsoft 365 Medium
Utbildningspaket Microsoft 365 Large

Med våra utbildningspaket hjälper vi era medarbetare att utveckla sin digitala färdighet i Microsoft 365 för att skapa en enklare vardag. Vi kombinerar traditionell undervisning med individuell coachning med hjälp av våra digitala PT som inspirerar och motiverar. Gå mot en lärande organisation där ständiga förbättringar uppmuntras!

Anna Palmgren

Anna Palmgren

Verksamhetsutvecklare

anna.palmgren@jsc.se
0380 – 55 65 54

digital pt
“Att ha en digital PT har gjort att jag gått från att vilja göra till att faktiskt göra. Direkt kunskap när jag behöver den, grymt helt enkelt.”

Per-Michael Welander

Organisationskonsult,

Oak Consulting

Vill du bli kontaktad?

Fyll i formuläret så inleder vi en dialog!

Maximera effekten av Microsoft-apparna

Vi har utformat tre olika utbildningspaket: small, medium och large. Alla paket följer samma modell med avstämningsmöte och uppstartsmöte i början, samt avslutsmöte i slutet. Eftersom Microsoft Teams är navet i den moderna arbetsmiljön inkluderar samtliga paket en Teams-utbildning. Utöver detta väljer ni ytterligare en utbildning inom någon av Microsoft 365-plattformens appar (se en fullständig förteckning över valbara utbildningar i vår Utbildningskatalog).

För att säkerställa optimal inlärning har vi begränsat grupperna till max 10 personer, vilket ger alla deltagare möjlighet att aktivt delta och lära sig.

  • Small-paketet inkluderar en Teamsutbildning, en klassrumsutbildning i valfri app och en PT-tid per medarbetare. Löper över 3 månader.
  • Medium-paketet inkluderar en Teamsutbildning, två klassrumsutbildningar i valfria appar, två PT-tider per medarbetare och två championsträffar. Löper över 6 månader.
  • Large-paketet inkluderar en Teamsutbildning, tre klassrumsutbildningar i valfria appar, tre PT-tider per medarbetare och två championsträffar. Löper över 9 månader.

 

Vår utbildningsfilosofi

På JSC värnar vi om att våra kunders medarbetare ska kunna dra nytta av alla fördelar som Microsoft 365 erbjuder. Vi tror på att ständigt lärande och att optimera hur vi samarbetar, kommunicerar, planerar och möts digitalt är nyckeln till att utvecklas tillsammans med den snabbt föränderliga omvärlden. Därför erbjuder vi utbildningspaket för att hjälpa våra kunder att få ut maximalt värde av Microsoft-apparna.
Vi har en dedikerad roll hos oss som vi kallar Digital PT. Denna person är expert inom Microsoft-apparna, inklusive Teams, OneNote, OneDrive, Microsoft ToDo, Planner, Outlook, Whiteboard, Microsoft Forms och många fler. Våra Digital PT har en djup pedagogisk förmåga och kan skapa förtroende och goda relationer med era medarbetare.

Några viktiga lärdomar vi dragit genom våra samlade erfarenheter i rollen som utbildare:

  • Användning är nyckeln till effekt: Att öka kunskapen är bra, men det är först när man applicerar de nya kunskaperna i praktiken som man ser verklig effekt. Vi har designat våra utbildningsupplägg med detta i åtanke för att hjälpa er att förändra beteendemönster och få ut mesta möjliga av utbildningen.
  • Kontinuerligt lärande och blandade lärsätt: För att skapa en lärande organisation behöver vi arbeta med kontinuerligt lärande och använda olika lärsätt. Engångsinsatser har begränsad effekt, därför inkluderar våra utbildningspaket olika aktiviteter och lärsätt som främjar lärandet och ger utrymme för gruppaktiviteter, individuell reflektion och interaktion.
  • Effektivitet och minskad digital stress: Genom att anpassa arbetssätt och utnyttja digitala verktyg på rätt sätt kan ni skapa tid för det som är viktigt. En positiv effekt av detta är att ni minskar den digitala stressen hos era medarbetare. Detta leder inte bara till ökad individuell välbefinnande utan även till ökad effektivitet och ekonomisk vinning för organisationen.

Champions – interna förändringsledare

I Medium- och Large-paketen utser vi interna “Champions” inom er organisation som spelar en viktig roll som förändringsledare och stödjer er digitala utveckling. Vi erbjuder sedan löpande aktiviteter såsom individuell coachning, veckans tips, tillgång till utbildningsmaterial och webinars för att stötta er kontinuerliga förbättringsprocess.

Kunder om våra tjänster

Terranor om utbildning i Microsoft 365


Terranor anlitade JSC för utbildningsinsatser inom Microsoft 365. ”Det ökar kraftigt effektiviteten – man kan jobba effektivare och enklare”.