“Med en aktivitetsbaserad arbetsplats har vi fått nöjdare och mer motiverade medarbetare, effektivare arbetssätt och ett bättre utnyttjande av lokalerna”