Datum: 15 juni, 2020
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Vid din dator, online
Webinars

Petter Jacobs, JSC, och Sara Lindberg, Friska Arbetsplatser, håller ett webinar om hur man skapar en sund digital arbetsplats.

Innan coronapandemin var Petter och Sara ute och pratade om att vi är mitt i ett digitaliserat arbetsliv, att vi ska jobba smartare, effektivare, säkrare och till vår hjälp har vi digitala verktyg och digitala arbetssätt. En del som de mötte hade tagit steget fullt ut in i det digitala arbetslivet och andra stod trevande, kanske med ena foten inne.

Sedan kom corona-viruset och det digitala arbetslivet förändrades plötsligt för många. Digitala möten, arbete hemifrån osv blev en mycket större del av vardagen för många fler. Hur blev det? Hjälper eller stjälper den digitala verkligheten oss?

Petter Jacobs, JSC it-partner, med lång erfarenhet från IT-branschen där han drivit frågor kring ett hållbart arbetsliv, och Sara Lindberg, Friska Arbetsplatser, arbetsmiljökonsult med organisatorisk och social arbetsmiljö som ett av sina fokusområden, ger tips för en sund digital arbetsplats.