Återställ

ÅTERSTÄLL

Disaster recovery

Disaster Recovery, det vill säga katastrofåterställning, handlar om att återställa viktiga system, viktig information samt infrastruktur i händelser av en IT-incident. Vi hjälper till både med scenariobaserade återläsningstester som att sätta upp lösningar för Zero-loss och automatisk Failover.

Backup Microsoft 365

Behöver du återläsa e-post från någon som har slutat? Har du blivit utsatt för krypteringsattacker? Med JSC Backup Microsoft 365 minimerar du risken för dataförlust och kommer smidigt åt information som av misstag raderats eller krypterats genom kryptovirusattacker.

 >>LÄS MER

Backup & restore

När det gäller backup & restore så tar vi på JSC ett helhetsansvar för er data. Våra backuptjänster är framtagna som professionella och övervakade säkerhetslösningar med mål att minimera skador med dataförlust vid oavsiktlig överskrivning eller radering av enskilda filer eller större dataförluster såsom kryptovirusattacker eller hårdvaruhaverier.

>>LÄS MER

Vill du bli kontaktad om IT-säkerhet?

Fyll i dina kontaktuppgifter så inleder vi en förutsättningslös dialog!