VoLTE för Android

Hur aktiverar jag VoLTE i min Android-telefon?

Se till att starta om mobilen ifall Koll 365 Telefoni nyligen aktiverat VoLTE för ert företag. Ni får ett SMS från Koll 365 Telefoni innan VoLTE aktiveras för er. Säkerställ även att ni har uppdaterat telefonen till senaste mjukvaruversionen.

Ifall VoLTE inte visar sig vara aktivt efter omstart så behöver ni aktivera det i telefonens inställningar. Hur VoLTE aktiveras varierar en hel del mellan olika Android operativsystem, nedan exempel visar hur det kan aktiveras i en Samsung-mobil:

  1. Öppna appen för Inställningar och välj Anslutning
  2. Välj Mobilnätverk
  3. Aktivera LTE-röstsamtal

Hur vet jag att VoLTE fungerar?

Om du ringer med VoLTE så betyder det att du nyttjar 4G (LTE) under samtalets gång, istället för 2G eller 3G. Detta betyder att du bör se i telefonen att 4G är aktivt medan du är i samtal, du bör också kunna surfa med bra hastighet även under samtalets gång.

Tänk på att telefonen automatiskt växlar mellan 2G/3G och 4G (LTE) beroende på den befintliga uppkopplingen mot respektive nät där du befinner dig.

 

Samtal väntar

Efter att VoLTE har aktiverats hos Koll 365 Telefoni kommer även era mobiler att ha samtal väntar aktiverat. För att få full samtal väntar -funktionalitet så behöver funktionen aktiveras i Flow-appen på mobilen. Detta görs i Flow-appen under Inställningar > Allmänt > Samtal väntar.

Ifall ni inte vill ha någon samtal väntar-funktionalitet alls, se då till att funktionen inte är aktiverad i Flow-appen samt se även till att inaktivera samtal väntar i själva telefonen. För att inaktivera samtal väntar, navigera till inställningen i själva telefonen.

Ifall ni inte hittar till inställningen bland menyerna så kan man även inaktivera samtal väntar genom att via telefonen ringa till #43#

Till kundportalen

Tillbaka till sidan för Koll 365 Telefoni