VoLTE för iPhone

Hur aktiverar jag VoLTE i min iPhone?

Se till att starta om mobilen om Koll 365 Telefoni nyligen aktiverat VoLTE för ert företag. Ni får ett SMS från Koll 365 Telefoni innan VoLTE aktiveras för er. Säkerställ även att ni har uppdaterat telefonen till senaste mjukvaruversionen.

Efter omstart, följ nedanstående steg för att säkerställa aktivering av VoLTE:

  1. Öppna appen för Inställningar och välj Mobilnät
  2. Välj Alternativ för mobildata
  3. Välj Röst och Data
  4. Välj 4G och aktivera VoLTE
Ha i åtanke att stegen kan variera beroende på telefonmodell, dubbla SIM-kort m.m.

iPhone 12 har ingen inställning för VoLTE, det är alltid aktiverat.

Hur vet jag att VoLTE fungerar?

Om du ringer med VoLTE så betyder det att du nyttjar 4G (LTE) under samtalets gång, istället för 2G eller 3G. Detta betyder att du bör se i telefonen att 4G är aktivt medan du är i samtal, du bör också kunna surfa med bra hastighet även under samtalets gång.

Tänk på att telefonen automatiskt växlar mellan 2G/3G och 4G (LTE) beroende på den befintliga uppkopplingen mot respektive nät där du befinner dig.

Samtal Väntar

Efter att VoLTE har aktiverats hos oss kommer även era mobiler att ha samtal väntar aktiverat. För att få full samtal väntar-funktionalitet behöver funktionen aktiveras i Flow-appen på mobilen. Detta görs i Flow-appen under Inställningar > Allmänt > Samtal väntar.

Ifall ni inte vill ha någon samtal väntar-funktionalitet alls, se då till att funktionen inte är aktiverad i Flow-appen samt se även till att inaktivera samtal väntar i själva telefonen.

Följ nedanstående steg för att justera samtal väntar för iPhone:

  1. Öppna appen för Inställningar
  2. Välj Telefon
  3. Välj Samtal väntar

Hur aktiverar jag WiFi-samtal?

  1. Öppna appen för Inställningar och välj Mobilnät
  2. Välj Wi-Fi-samtal
  3. Aktivera Wi-Fi-samtal på denna iPhone

Till kundportalen

Tillbaka till sidan för Koll 365 Telefoni