Orchestry

Orchestry

Skapa tydlighet i Microsoft SharePoint och Teams med automatiserad strukturering av information. 

Avlasta personal

Minskad handpåläggning gällande exempelvis namnstandard och behörigheter.

Förhindra "skugg-IT"

Arbeta standardiserat och minska behov av alternativa lösningar.

Öka tydligheten

Tydligare och smidigare hantering av och navigering i gemensamma ytor. 

Vi har länge legat i framkant när det gäller Microsoft Teams och moderna arbetssätt och insåg tidigt vikten av att skapa struktur i den nya tidens arbetsmiljö. Vi fann vad vi sökte i Orchestry, en lösning som vi nu är stolta återförsäljare av i Sverige. Med Orchestry automatiserar du tidskrävande men nödvändig administration av ytor i Teams och SharePoint.

 

Dan Jacobsen

Dan Jacobsen

Verksamhetsutvecklare

dan.jacobsen@jsc.se
0380 – 55 65 06

samarbetsplattform
Orchestry

Vill du bli kontaktad?

Fyll i dina kontaktuppgifter så inleder vi en förutsättningslös dialog!

Orchestry skapar ordning i ditt kreativa kaos

Öppenheten i den nya tidens samarbetsplattform har gjort underverk för att lägga makten i användarens händer. Vem som helst kan skapa samarbetsytor och team – kommunikation kommer inte längre “uppifrån och ned” utan går i alla riktningar. Men med detta kommer utmaningar. En fullt ut öppen plattform öppnar för olika arbetssätt, osäkerhet kring säkerhet och åtkomst samt spretighet i allt från namnstandarder till funktioner.

Automatisk tilldelning av standarder

Med en väl uttänkt plan och verktyg för styrning och förvaltning kan den gyllene medelvägen trampas upp; en väg där användare ges den frihet som krävs för att skapa, kontrollera och underhålla exempelvis Team eller SharePoint-ytor samtidigt som vi säkerställer en fastslagen struktur gällande exempelvis namnstandard, funktion och behörigheter. Med Orchestry kan du automatisera provisionering av Microsoft Teams och SharePoint-ytor där namnstandard, behörigheter och funktioner automatiskt tilldelas.

  • Skapa mallar för olika typer av Team för att öka tydligheten kring arbetssätt.
  • Styr automatiskt gästbehörigheter baserat på Teamstyp eller site-typ i SharePoint.
  • Arbeta med metadata på Team för att filtrera, söka och redigera information.
  • Inbyggda arbetsflöden för att låta administratörer göra ändringar i Team innan dessa sätts upp.

Orchestry integrerar fullt ut med Microsoft 365 och är enkelt att installera och konfigurera. JSC erbjuder fastprisprojekt för implementation och prisbilden för Orchestry är mycket enkel.

Kunder om våra tjänster

INWIDO OM KOLL 365 LEDNINGSSYSTEM


“Vi sparar tid som vi tidigare lagt på letande”