SPONSRING 2024

Sponsringsfönstret är nu stängt. Välkommen att ansöka under hösten 2024!

Vår ambition är att vara en av Sveriges bästa arbetsplatser. Det handlar om att skapa förutsättningar för att varje medarbetare ska kunna prestera sitt allra bästa både i arbetslivet och privat. Det hänger faktiskt ihop.
Då är det viktigt med ett brett utbud av fritidsaktiviteter och föreningsliv i vår region, där våra medarbetare, kunder och samarbetspartners finns. Visste du att det bara i Nässjö finns det hela 300 föreningar? Många av dessa föreningar är beroende av just sponsorer för att kunna bedriva sin verksamhet, och här vill vi bidra!

Nu har din förening möjlighet att ansöka om sponsorbidrag. Vi sponsrar i första hand föreningar där våra medarbetare, kunder och samarbetspartners verkar, och vi vill gynna föreningar som jobbar med värderingsarbete och har verksamhet med barn och ungdomar. Vi vill gärna sponsra många olika föreningar, och skriver därför endast ettåriga sponsorsavtal.

Välkommen med din ansökan senast den 15 november 2023.

Hur går det till?

Ansökan görs via formuläret längst ner på denna sida.

Vad händer med min ansökan?

Vår sponsorgrupp på JSC går igenom alla ansökningar och väljer ut vilka föreningar vi ska samarbeta med under året.
Utvalda föreningar blir sedan kontaktade och tillsammans med föreningen kommer vi överens om ett upplägg. Svar på ansökan kommer senast den 31 december 2023.

Bidraget betalas tidigast ut 1 januari 2024 och när sponsoravtalet är tecknat. Det är föreningens ansvar att sedan fakturera JSC enligt överenskommelse.

JSC sponsrar inte:

  • politiska eller religiösa organisationer (vi hanterar välgörenhet separat)
  • extrema eller riskfyllda verksamheter som kan väcka anstöt, uppfattas som oetiska eller generera badwill
  • verksamheter som strider mot våra värderingar, eller som på något sätt påverkar vår miljö negativt.
  • enskilda personer

Är du sponsor?

Här kan du ladda ned våra  logotyper (svart respektive vit) i såväl EPS- som PNG-format.