TRIVSELHUS OM INTEGRATION AV AFFÄRSSYSTEM

TRIVSELHUS OM INTEGRATION AV AFFÄRSSYSTEM

Scenario Vi brukade skicka ritningar i A2 och A3 ut till byggarbetsplatser per post. När ritningen nådde byggarbetsplatsen hade ibland kunden ändrat något, till exempel att en innervägg skulle flyttas. Då behövde vi gå tillbaka till ritbordet och kopiatorrummet, och...
CELLWOOD MACHINERY OM SKRÄDDARSYDD PORTAL

CELLWOOD MACHINERY OM SKRÄDDARSYDD PORTAL

Scenario Vi använder Microsoft Dynamics NAV som affärssystem, ett system som är bra på att hantera olika ordertyper och ger stora valmöjligheterna att filtrera på specifik information. Men det var svårt att se en helhetsbild för hela företaget gällande vad är det som...
TRIVSELHUS OM AKTIVITETSBASERAD ARBETSPLATS

TRIVSELHUS OM AKTIVITETSBASERAD ARBETSPLATS

Mer motiverade medarbetare Scenario Vi skulle flytta till nya lokaler i Stockholm och ville skapa en inspirerande arbetsplats för såväl våra medarbetare som för våra kunder och ta ett kliv in mot ett modernare arbetsliv. Lösning JSC, som själva gjort resan till en...
ITAB OM JSC:S SJÄLVBETJÄNINGSPORTAL

ITAB OM JSC:S SJÄLVBETJÄNINGSPORTAL

Kraftigt minskade ledtider ScenarioVi har cirka 2000 IT-användare i koncernen globalt vilket innebär att vi ofta behöver lägga till och ta bort användarkonton i systemet. Vi har en slimmad IT-organisation, och hantering av användarkonton har varit tidsödande....


51404~|jsc-ikoner~|jsc-27~|

Modern Samarbetsplattform

51404~|jsc-ikoner~|jsc-20~|

Koll 365 Verksamhetsappar

51404~|jsc-ikoner~|jsc-19~|

Kundanpassade lösningar


51404~|jsc-ikoner~|jsc-22~|

Digital PT

51404~|jsc-ikoner~|jsc-24~|

Digital PT för team

51404~|jsc-ikoner~|jsc-25~|

Upplevelserum