INTEGRATION AFFÄRSSYSTEM: TRIVSELHUS

INTEGRATION AFFÄRSSYSTEM: TRIVSELHUS

Trivselhus tog hjälp av JSC för en integration av sitt affärssystem med sitt dokumenthanteringssystem. Här är deras deras upplevelse: Scenario Vi brukade skicka ritningar i A2 och A3 ut till byggarbetsplatser per post. När ritningen nådde byggarbetsplatsen hade ibland...
CELLWOOD MACHINERY OM SKRÄDDARSYDD PORTAL

CELLWOOD MACHINERY OM SKRÄDDARSYDD PORTAL

Cellwood Machinery lät JSC bygga en skräddarsydd portal för att ge en helhetsbild över ordrar och annan information. Här är deras upplevelse: Scenario Vi använder Microsoft Dynamics NAV som affärssystem, ett system som är bra på att hantera olika ordertyper och ger...
TRIVSELHUS OM AKTIVITETSBASERAD ARBETSPLATS

TRIVSELHUS OM AKTIVITETSBASERAD ARBETSPLATS

Trivselhus tog hjälp av JSC när de skulle skapa en aktivitetsbaserad arbetsplats. Här är deras upplevelse:  Scenario Vi skulle flytta till nya lokaler i Stockholm och ville skapa en inspirerande arbetsplats för såväl våra medarbetare som för våra kunder och ta ett...
ITAB OM JSC:S SJÄLVBETJÄNINGSPORTAL

ITAB OM JSC:S SJÄLVBETJÄNINGSPORTAL

ITAB lät JSC skapa en självbetjäningsportal för att lägga till och ta bort konton.  Här är deras upplevelse:  Scenario Vi har cirka 2000 IT-användare i koncernen globalt vilket innebär att vi ofta behöver lägga till och ta bort användarkonton i systemet. Vi har en...