Säkert arbetssätt

Säkert arbetssätt: höj kunskapen och vaksamheten hos era anställda genom återkommande utbildningsinsatser.

Översikt över hotbild

Vi ger en aktuell överblick över de vanligaste säkerhetshoten, från bedrägerier till identitetsstöld och virus.

Exempel från verkligheten

Med verkliga exempel illustrerar vi olika typer av intrångsförsök som genomförs idag.

Testning av användare

Baserat på användarens utbildningsresultat skickas fejkade mail ut för att testa användarens urskiljningsförmåga.

91 procent av alla framgångsrika intrångsförsök börjar med den mänskliga användaren, ofta genom att måltavlan agerar på sofistikerade phishing-försök via ett trovärdigt mail. De anställdas kunskap och vaksamhet är en grundbult i företags digitala säkerhet. Med vår tjänst Säkert arbetssätt ger vi era anställda löpande utbildning så att de kan känna igen och avvärja digitala hot.
Niklas Swanberg

Niklas Swanberg

Försäljningsansvarig

niklas.swanberg@jsc.se
0380 – 55 65 12

Säkert arbetssätt

Vill du bli kontaktad?

Fyll i dina kontaktuppgifter så inleder vi en förutsättningslös dialog!

Säkert arbetssätt minskar risken

Metoderna för så kallade phishing-mail, identitetsstölder och ransomware blir alltmer sofistikerade och kan vara svåra att identifiera och värja sig mot. I vår tjänst Säkert arbetssätt går vi igenom de vanligaste hoten och hur man skyddar sig.

I ett föränderligt digitalt landskap där metoderna hela tiden förändras är det viktigt att hålla kunskapen uppdaterad, varför vi erbjuder ett kontinuerligt utbildningsupplägg med innehåll som speglar dagens hotbild.

Efter en uppstartsutbildning “Bli en mänsklig brandvägg” – genomgår de anställda mikroutbildningar via mail. Baserat på hur medarbetaren klarar av utbildningen skickas exempelvis fejk-mail ut för att testa kunskapen ytterligare. Vid utbredda IT-hot av nationell eller internationell karaktär skickas extra utbildningar ut omgående.

Kunder om våra tjänster

NEVOTEX OM MOBIL ENHET SOM TJÄNST


“Vi har fått mer tid över till att fokusera på kärnverksamheten”