Brandvägg
MODERN ARBETSPLATS

Brandvägg

Med vår Brandvägg som tjänst får du ett avancerat, övervakat skydd mot dataintrång och support till fast månadspris!

Fast månadskostnad

Ingen investeringskostnad, inga oförutsedda utgifter.

Övervakning

Daglig backup av konfiguration. Vi inleder snabbt felsökning och åtgärder vid inkomna larm.

Fjärrsupport

Full support för namngivna IT-resurser hos er gällande felsökning.

Vad är brandvägg som tjänst?

Med vår Brandvägg som Tjänst får du till ett fast månadspris ett skydd mot dataintrång, antingen via vår centrala brandväggslösning eller genom en egen, dedikerad brandvägg. Oavsett vad som passar er organisation bäst ansvarar vi för konfiguration, övervakning, åtgärder, administration och support.

Niklas Swanberg

Niklas Swanberg

Försäljningsansvarig

niklas.swanberg@jsc.se
0380 – 55 65 12

Brandvägg
Brandvägg som tjänst

Vill du bli kontaktad?

Fyll i dina kontaktuppgifter så inleder vi en förutsättningslös dialog!

Tillförlitlig brandvägg för er säkerhet

Via vårt centrala övervakningssystem får vi snabbt larm vid incidenter och kan tidigt upptäcka problem som på sikt kan orsaka driftavbrott. Vår personal analyserar och identifierar snabbt grundorsaken till incidenten och påbörjar korrigerande åtgärder. Vi bevakar kapacitetsutnyttjandet för att möjliggöra åtgärder innan det får konsekvenser för er verksamhet. Tjänsten innebär att du till en fast månadskostnad har en trygg lösning med daglig backup och full support. Hör gärna av dig till oss för ett förutsättningslöst samtal – vi kommer alltid att erbjuda dig den tjänst som vi själva skulle ha valt om vi vore i ditt ställe.
Detta ingår
  • Konfiguration initialt av brandväggsregler enligt ditt behov görs mot löpande debitering
  • Övervakning av Central brandvägg / Dedikerad brandvägg
  • Åtgärder vid inkomna larm: vi garanterar en påbörjad felsökning inom 4 timmar efter ankommet automatiskt larm från utrustningen eller felanmälan från kund. Tiden mäts helgfria vardagar mellan kl 07-17
  • Administration av uppsatta brandväggsregler
  • Support för namngivna IT-resurser hos er gällande felsökning av brandväggsregler
  • Daglig backup av konfiguration i brandväggen

Vad är en brandvägg?

Som namnet antyder är en brandvägg ursprungligen en fysisk vägg avsedd att skydda mot brand. I överförd betydelse handlar en brandvägg om skydd mot oönskad trafik online – ett system som övervakar och kontrollerar trafiken mellan olika enheter som är anslutna till ett nätverk. En brandvägg blockerar obehörig eller skadlig trafik som kan orsaka nertid, produktionsbortfall, dataintrång eller cyberattacker. Den kan också tillåta eller begränsa åtkomsten till specifika program, webbplatser eller tjänster.

Vikten av att ha en brandvägg kan inte överskattas. För medarbetare är säker surfning utan risk att utsättas för virus, malware, ransomware, phishing och liknande absolut nödvändig för att kunna genomföra sitt arbete. För att effektivisera mobilitet och distansarbete måste man dessutom på ett säkert sätt kunna nå företagets system var man än befinner sig. Det handlar ur administratörssynpunkt även om att ha full koll på vilka applikationer och adresser som används i nätverket och vilka som kan påverka prestanda, bandbredd eller säkerhet. En brandvägg är också central i möjligheten att dela upp nätverket i olika segment eller zoner. Kort och gott är en brandvägg en hygienfaktor för varje företag som förbättrar produktiviteten, möjliggör kontroll och flexibilitet, samt minskar risken för dataförlust.

Kunder om våra tjänster

NEVOTEX OM MOBIL ENHET SOM TJÄNST


“Vi har fått mer tid över till att fokusera på kärnverksamheten”