51404~|jsc-ikoner~|jsc-32~|

TELEFONI

IT och telefoni är inte längre två skilda områden. Ta klivet in i framtiden med smartare kommunikation!

51404~|jsc-ikoner~|jsc-10~|

Molntelefoni:
växellösning

51404~|jsc-ikoner~|jsc-16~|

Intelligent kommunikation
i Teams

51404~|jsc-ikoner~|jsc-03~|

Mobil enhet
som tjänst

Vi löser ert kommunikationsbehov

Vi sätter alltid handhavandet och funktionaliteten framför teknik – de lösningar vi föreslår är alltid anpassade efter era behov. Idag kan vi integrera all telefoni i Microsoft Teams, vilket ger en fantastisk upplevelse där företagets hela kommunikation samlas på en och samma plattform. Vi levererar även mer traditionella växellösningar och kan dessutom handha hela er mobila telefonmiljö till ett fast månadspris. Med vår mångåriga erfarenhet inom telefoni och IT är inga behov främmande för oss – hör av dig för att diskutera framtidens kommunikationsmöjligheter!

NEVOTEX OM MOBIL ENHET SOM TJÄNST


”Vi har fått mer tid över till att fokusera på kärnverksamheten”

Vårt erbjudande

Vi drivs av att skapa tid till det som är viktigt 

51404~|jsc-ikoner~|jsc-34~|

Välj rätt IT-stöd

Vi hjälper dig analysera vilket behov din organisation har vad gäller IT idag och i framtiden, och rekommenderar det som vi, om vi hade suttit på din stol, hade köpt själva.
51404~|jsc-ikoner~|jsc-37~|

Förenkla för verksamheten

Med vårt koncept Koll 365 får du struktur och ett ramverk för samarbete och dokumenthantering i Office 365.
51404~|jsc-ikoner~|jsc-23~|

Förenkla för individen

När era medarbetare mår bra och presterar – då mår företaget bra och presterar. Därför har vi tagit fram tjänster som på individnivå hjälper era medarbetare att uppleva, inspireras och lära sig att använda moderna arbetsverktyg och arbetssätt.
51404~|jsc-ikoner~|jsc-27~|

Modern Samarbetsplattform

51404~|jsc-ikoner~|jsc-20~|

Koll 365 Verksamhetsappar

51404~|jsc-ikoner~|jsc-19~|

Kundanpassade lösningar

51404~|jsc-ikoner~|jsc-22~|

Digital PT

51404~|jsc-ikoner~|jsc-24~|

Digital PT för team

51404~|jsc-ikoner~|jsc-25~|

Upplevelserum