51404~|jsc-ikoner~|jsc-11~|

SÄKERHET

Säkerhet för er IT-miljö, information och medarbetare!

51404~|jsc-ikoner~|jsc-07~|

Säkerhetsgranskning

51404~|jsc-ikoner~|jsc-21~|

Informationshantering

51404~|jsc-ikoner~|jsc-14~|

Säkert arbetssätt

Backup Microsoft 365

Backup Microsoft 365

Säkerhet i alla avseenden

Att ha en säker IT-miljö är idag en absolut nödvändighet för att bedriva en stabil verksamhet. Vi erbjuder flera olika typer av tjänster för att öka säkerheten i ert bolag: en säkerhetsanalys av er IT-miljö, workshop om säker informationshantering i Office 365, samt en utbildning för era medarbetare där vi går igenom de vanligaste säkerhetshoten och hur man skyddar sig mot dem.

NEVOTEX OM MOBIL ENHET SOM TJÄNST


“Vi har fått mer tid över till att fokusera på kärnverksamheten”

Vårt erbjudande

Vi drivs av att skapa tid till det som är viktigt 

51404~|jsc-ikoner~|jsc-34~|

Välj rätt IT-stöd

Vi hjälper dig analysera vilket behov din organisation har vad gäller IT idag och i framtiden, och rekommenderar det som vi, om vi hade suttit på din stol, hade köpt själva.
51404~|jsc-ikoner~|jsc-37~|

Förenkla för verksamheten

Med vårt koncept Koll 365 får du struktur och ett ramverk för samarbete och dokumenthantering i Office 365.
51404~|jsc-ikoner~|jsc-23~|

Förenkla för individen

När era medarbetare mår bra och presterar – då mår företaget bra och presterar. Därför har vi tagit fram tjänster som på individnivå hjälper era medarbetare att uppleva, inspireras och lära sig att använda moderna arbetsverktyg och arbetssätt.
51404~|jsc-ikoner~|jsc-11~|

Säkerhet

51404~|jsc-ikoner~|jsc-12~|

Licenser & hårdvara

51404~|jsc-ikoner~|jsc-27~|

Modern Samarbetsplattform

51404~|jsc-ikoner~|jsc-20~|

Koll 365 Verksamhetsappar

51404~|jsc-ikoner~|jsc-19~|

Kundanpassade lösningar

51404~|jsc-ikoner~|jsc-22~|

Digital PT

51404~|jsc-ikoner~|jsc-24~|

Digital PT för team

51404~|jsc-ikoner~|jsc-25~|

Upplevelserum