SÄKERHET

Säkerhet för er IT-miljö, information och medarbetare!

Granskning säkerhet

Säkerhetsgranskning

Säkerhet informationshantering

Informationshantering

Säkerhet Arbetssätt

Säkert arbetssätt

Backup Microsoft 365

Backup Microsoft 365

Säkerhet i alla avseenden

Att ha en säker IT-miljö är idag en absolut nödvändighet för att bedriva en stabil verksamhet. Vi erbjuder flera olika typer av tjänster för att öka säkerheten i ert bolag: en säkerhetsanalys av er IT-miljö, workshop om säker informationshantering i Microsoft 365, samt en utbildning för era medarbetare där vi går igenom de vanligaste säkerhetshoten och hur man skyddar sig mot dem.

Antalet cyberattacker ökar årligen världen över och blir i många fall mer sofistikerade. Att utsättas kan leda till svåra ekonomiska förluster och störningar i verksamheten. Att prioritera säkerhet i alla avseenden är en hygienfaktor för stora som små bolag. Välkommen att ta hjälp av oss – vi har mångårig erfarenhet på området, alltid med kunskap om den senaste utvecklingen.

NEVOTEX OM MOBIL ENHET SOM TJÄNST


“Vi har fått mer tid över till att fokusera på kärnverksamheten”

Vårt erbjudande

Vi drivs av att skapa tid till det som är viktigt 

Välj rätt IT-stöd

Vi hjälper dig analysera vilket behov din organisation har vad gäller IT idag och i framtiden, och rekommenderar det som vi, om vi hade suttit på din stol, hade köpt själva.

Förenkla för verksamheten

Med vårt koncept Koll 365 får du struktur och ett ramverk för samarbete och dokumenthantering i Office 365.

Förenkla för individen

När era medarbetare mår bra och presterar – då mår företaget bra och presterar. Därför har vi tagit fram tjänster som på individnivå hjälper era medarbetare att uppleva, inspireras och lära sig att använda moderna arbetsverktyg och arbetssätt.

Säkerhet

Licenser & hårdvara

Utbildningar

Modern Samarbetsplattform

Koll 365 Verksamhetsappar

Kundanpassade lösningar

Utbildningar

Digital PT

Digital PT för team

Upplevelserum

Utbildningar