Attraktiv Arbetsgivare – hur går det till?

Attraktiv arbetsplats

Konkurrensen om kompetenta medarbetare är stenhård, speciellt i orter utanför storstäderna. För att ges möjlighet att locka till sig rätt kompetens bör man vara medveten om vad vilka faktorer som är viktigast när medarbetare söker ny arbetsplats. Med avstamp i aktuella studier och egna erfarenheter delar vi med oss av nyckelfaktorer som krävs för att vara en attraktiv arbetsgivare.

1) Livslångt lärande

De yngre generationerna är rörligare på arbetsmarknaden. De förväntar sig att kunna lära sig nya saker och utvecklas personligen. De arbetsgivare som skapar förutsättningar för medarbetare att utvecklas, byta tjänst inom organisationen och så vidare, lyckas bättre med att behålla kompetent personal.
I en traditionellt hierarkisk organisation är det lätt att tänka att man ska förflytta skicklig personal ”uppåt”, genom att göra dem till chefer. Detta blir inte alltid lyckat, eftersom den skickligaste svetsaren/revisorn/hantverkaren inte nödvändigtvis är den skickligaste chefen. Och hon kanske inte heller trivs med det. Det finns många utmanande vägar att erbjuda medarbetare även horisontellt, inte bara vertikalt, och det är viktigt att föra samtal med medarbetaren om hennes drivkraft och ambitioner.

2) Skapa meningsfullhet och sammanhang

Medarbetare vill se hur deras insats påverkar helheten, och vad syftet med verksamheten är. Frågan ”varför” är viktigare än ”vad” och ”hur”. Om man dessutom genom sitt arbete upplever sig bidra positivt till andra människor förstärker det ytterligare känslan av mening. Detta handlar i stor utsträckning om tydlighet från ledningen: varför finns vårt företag, vilka kundvärden skapar vi?

3) Personlig frihet

I en studie som publicerades 2016 av forskare på UCLA i USA, ställdes följande fråga till tusentals individer: vad skulle du helst ha mer av – tid eller pengar? En majoritet (64 procent) valde pengar. Det intressanta i studien är emellertid att de som istället prioriterade tid i genomsnitt var märkbart lyckligare än de som prioriterade pengar. I studien tog man även hänsyn till deltagarnas befintliga tillgång på pengar och tid. Det var alltså inte så att de som redan hade mycket pengar var lyckligare – oavsett ekonomisk status var de som prioriterade tid lyckligare. Med andra ord: tid är viktigt. Organisationer och medarbetare sparar mycket tid på att gå över till ett modernt arbetssätt. Att kunna arbeta flexibelt och platsoberoende – hemifrån, på tåget, och så vidare – det frigör tid.

Lönenivån kommer aldrig att vara oviktig när människor väljer arbetsplats, men den har tuff konkurrens från ett flertal andra faktorer som är avgörande vid en rekrytering och för valet att stanna. Mycket tyder på många företagare framöver kommer inse att duktiga, drivna yngre medarbetare väljer att byta jobb på grund av att digitala förutsättningar ger dem möjligheten att göra ett bättre jobb, oberoende av plats. De har nämligen insett det som är det nya arbetslivets villkor: arbete är inte längre en plats man går till, det är något man gör.
I korthet

De företag som anammar ett modernt arbetssätt med ett stort mått av personlig frihet, som kommunicerar ett tydligt ”varför” och som dessutom kan erbjuda karriärvägar som tillvaratar medarbetarens inre drivkraft – de kommer att vara en attraktiv arbetsgivare och ligga steget före när det gäller att rekrytera och behålla kompetent arbetskraft.

Mer om det hållbara arbetslivet

Tillit på arbetsplatsen

Tillit på arbetsplatsen

Det är omöjligt att ha kontroll, därför krävs ett stort mått av förtroende – och det börjar hos ledarskapet.