Digital stress – hur gör vi?

Digital stress uppmärksammas alltmer som ett samhällsproblem. Som IT-partner har vi på JSC ett ansvar att prata om konsekvenserna, positiva som negativa, av digitaliseringen. I detta inlägg tar vi en närmare titt på digital stress.

Enligt analysföretaget Palorial lider 36 procent av anställda av digital stress. Men eftersom IT inte längre är en isolerad aspekt av arbetslivet utan genomsyrar allt kontorsarbete, är frågan i vilken utsträckning man kan särskilja digital stress från stress i allmänhet. Med tanke på att kroppen inte gör skillnad på huruvida stressen är ”digital”, kan man ifrågasätta huruvida digital stress är ett fruktbart begrepp överhuvudtaget. Samtidigt kan man konstatera att samtidens informationsöverflöd skapar stressrelaterade problem på ett sätt som inte tidigare skådats. För i grund och botten är digital stress just detta: informationsstress – stress över att det finns för mycket information, och stress över att man missar information.

Multitasking är en myt

Problemet med digital stress är mångbottnat: en del av problemet handlar om kampen om din uppmärksamhet. Man blir distraherad av notifieringar och pling och e-post. Ofta avbryter vi det vi sysslar med för att det plingar till. Det finns forskning som visar att det kräver mer energi av hjärnan att ställa om till en ny arbetsuppgift än att arbeta vidare. Effektiviteten och kvaliteten i vårt arbete minskar när vi försöker göra flera olika saker samtidigt. Och frågan är hur mycket belastning hjärnan klarar av på en arbetsdag.

Viktigt diskutera på arbetsplatsen

De flesta tar idag för givet att de kan svara på privata sms på arbetstid, men även att de kan besvara jobbmail hemifrån. Tekniken har möjliggjort ett helt annat sätt att tänka kring arbetsliv och har faktiskt gjort att vi har mycket större frihet och flexibilitet i våra liv generellt. Samtidigt finns det en stor utmaning i hur vi förhåller oss till allt detta. Stress kan göra att vi inte riktigt är närvarande i arbetet när vi väl är på jobbet, men heller inte närvarande hemma. Risken finns att vi alltid är någon annanstans, eftersom vi inte vet hur vi ska hantera den konstanta tillgängligheten. Därför tror vi att det är viktigt att lyfta frågan om digital stress på arbetsplatsen, att diskutera vårt förhållningssätt till det nya arbetslivet. Hur stor del av arbetet är det exempelvis okej att genomföra hemifrån? Förväntas man svara på mail sena kvällar? Vilka outtalade regler finns? Vilka signaler sänder jag som chef om jag skickar mail på helgen? Ofta består problemet med digital stress i otydliga förväntningar, känslan av att något hänger över en.

Hinder skapar stress

JSC är ett företag som ligger i den digitala utvecklingens framkant. På så vis skulle företaget kunna betraktas som en påskyndare av ett samhälle som snurrar fortare och fortare. Men problemet är inte tekniken i sig. Utmaningen är vår förmåga att anpassa våra arbetssätt till en allt mer digital arbetsmiljö. Om man då dessutom möter tidskrävande byråkrati, strulande teknik, ständigt letande efter dokument och så vidare skapar detta garanterat extra stress. Medarbetarnas välbefinnande beror inte i första hand på vilket IT-system vi använder, om vi nyttjar iPhone eller Android och så vidare – det handlar om vilken kultur som präglar själva användandet.

Kultur spelar roll

Den tekniska utvecklingen måste med andra ord ackompanjeras av personlig reflektion men också av en kulturell utveckling på arbetsplatsen. Alla företag har en kultur, den växer fram organiskt oavsett om det finns en tanke bakom den eller inte. Men kultur är inget mysterium, inget som skänks från ovan till vissa företag medan andra står utan. Även om kulturer är organiska är det möjligt att målmedvetet utforma rätt förutsättningar för dem, precis som det går att utforma en trädgård. Sköter man inte om den kommer den att växa ändå, var så säker, men kanske inte i den riktning du önskar.

Vi behöver stanna upp och fråga oss själva hur vi skapar ett hållbart liv, hur vi förhåller oss till det faktum att arbetsliv och fritid faktiskt flyter ihop. Vi har en större möjlighet att påverka vår situation än vi kanske tror, men vi behöver vara transparenta och lyfta frågan tillsammans inom våra organisationer. Chefer, ledare och företag behöver se till att det finns stöd för en sund digital arbetsplats. Det vi ser hos våra kunder är att IT-verktygen finns, men att man inte alltid har anpassat sitt arbetssätt. Redskap som du inte vet hur du ska använda är inte en tillgång – de är en stressfaktor. Förhoppningsvis ökar dessa samtal på arbetsplatser runt om i landet så att fler och fler inser vad det kan betyda för att skapa hållbara arbetsplatser där medarbetare både kan prestera och må bra.

Mer om det hållbara arbetslivet

Tillit på arbetsplatsen

Tillit på arbetsplatsen

Det är omöjligt att ha kontroll, därför krävs ett stort mått av förtroende – och det börjar hos ledarskapet.