Det hållbara arbetslivet: Människan, platsen, tekniken

Det hållbara arbetslivet handlar om vår förändrade livsstil där tekniken möjliggör helt nya arbetssätt. På bara tio år har vår tillvaro förändrats i grunden. Vi kan med hjälp av tekniken arbeta oavsett tid och rum vilket underlättar när vi försöker få ihop vardagen. Arbete och fritid flyter idag ihop: vi kan sms:a med familjen eller maila en vän på arbetstid, lika väl som vi kan svara en kollega på mail efter ordinarie arbetstid.

När vi pratar om digitalisering är vårt mål inte att strö modeord omkring oss. Det är inte heller vårt uppdrag att genomföra förändringar för förändringens egen skull. Det hållbara arbetslivet handlar om att skapa förutsättningar för individen att nå sin potential på sina egna villkor: vi vet att barn behöver hämtas på förskolan, att hantverkare dyker upp på oväntade tider och att man inte alltid arbetar bäst mellan klockan åtta och fem på vardagar. Livet är komplext och det är viktigt att vi ser till att hela tillvaron fungerar. Två grundbultar som vi på JSC har tagit fasta på är frihet och förtroende, och de är oupplösligt förbundna med varandra: att ge dina medarbetare frihet är också att ge dem förtroende.

Bejaka olikheter
Man behöver inte ta till personlighetstester för att konstatera att människor är olika. Det gäller även för hur människor arbetar bäst. En del gillar att stänga in sig, andra vill vara omgivna av folk – och många vill kunna göra båda och, beroende på vad situationen kräver. Med andra ord, att alla ska ha en likadan arbetsplats är långtifrån självklart. Det är inte ens självklart att alla ska ha en helt egen arbetsplats överhuvudtaget. En arbetsplats är oundvikligen anpassad efter en funktion eller uppgift, inte efter en person (som ju kan ha olika funktioner och uppgifter). Själva invigde vi ett nybyggt, aktivitetsbaserat kontor 2015. Att det är aktivitetsbaserat betyder att det finns platser anpassade för alla situationer och aktiviteter som äger rum på JSC, men inte en plats reserverad för varje person. Alla våra medarbetare bidrog med idéer och förslag för att utforma kontoret. Eftersom vår arbetsplats kan vara i bilen eller hemma såväl som på kontoret, betraktar vi våra lokaler i första hand som vår mötesplats. Vi tycker att det är viktigt att människor träffas i verkligheten, det skapar samhörighet, inspiration och idéutbyte – ett sätt att stärka företagets kultur.

Människan, platsen, tekniken. Det är mellan dessa tre storheter vi navigerar när vi talar om Det hållbara arbetslivet, alltid med människan i centrum. I följande artiklar kommer vi att fördjupa oss i olika aspekter kring Det hållbara arbetslivet – hur det kan bidra till nöjdare medarbetare, effektivare organisationer, en enklare vardag och en attraktiv arbetsplats. Nästa veckas artikel om Det hållbara arbetslivet handlar om välbefinnande i en digital tidsålder och hur vi hittar harmonin mellan arbete och fritid.

Mer om det hållbara arbetslivet

Tillit på arbetsplatsen

Tillit på arbetsplatsen

Det är omöjligt att ha kontroll, därför krävs ett stort mått av förtroende – och det börjar hos ledarskapet.