Säkerhet i en digital värld

Digital säkerhet handlar såväl om tekniska lösningar som om arbetssätt. Vi tar tempen på cybersäkerheten globalt, pratar om aktörer och motiv och vad man ur ett helhetsperspektiv kan göra för att skydda sig. Givetvis bjuder vi också på några tips.

Datum: 8 december 2022
Tid: 10.00-11.00
Plats: Vid din dator
Med: Dan Jacobsen och Kenth Jansson
Pris: 0kr

Anmäl dig

Säkerhet

Licenser & hårdvara

Utbildningar

Modern Samarbetsplattform

Koll 365 Verksamhetsappar

Kundanpassade lösningar

Utbildningar

Digital PT

Digital PT för team

Upplevelserum

Utbildningar