Cellwood Machinery

Ökad leveransprecision med skräddarsydd portal

Mer tid & ökad leveransprecision

Scenario

Vi använder Microsoft Dynamics NAV som affärssystem, ett system som är bra på att hantera olika ordertyper och ger stora valmöjligheterna att filtrera på specifik information. Men det var svårt att se en helhetsbild för hela företaget gällande vad är det som ska göras idag och vad som ska göras kommande veckor.

 

Lösning

JSC har tidigare skapat en modul för att läsa ut konstruktionsorder från NAV till SharePoint. Tekniken fanns därför redan och jag har själv erfarenhet från liknande projekt, vilket gjorde att vi kompletterade varandra väldigt bra. Vi försåg JSC med en vision om vad som ska visas, för att sedan lösas tekniskt av JSC. Resultatet blev ”NAV Portalen” där SharePoint visar utvald information från flera sidor samtidigt, i realtid.

 

Effekt

Med hjälp av portalen minskar vi vårt personberoende, vi har ökat vår leveransprecision och vi sparar tid med såväl färre frågor som en bättre struktur i vardagen.